100 lat Niepodległej


ROK SZKOLNY 2019/2020 


NARODOWE CZYTANIE

07.09.2019 r.

            Szkoła SP 23 odpowiedziała na zaproszenie Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego i wzięła udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu, które odbyło się pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Lekturę stanowiła między innymi „Katarynka” Bolesława Prusa, którą zaprezentował sam prezydent Witold Wróblewski oraz dyrektorka Departamentu Edukacji pani Małgorzata Sowicka. Nasi uczniowie Zuzanna Danielak z klasy 5c oraz Filip Ciesielski z 8b przeczytali fragment noweli Henryka Sienkiewicza pt.” Sachem”. Wybór tekstów do tegorocznej lektury należał do Pary Prezydenckiej, która wskazała treści, „ których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”. Dziękujemy naszym reprezentantom Zuzi i Filipowi za ciekawą interpretację przydzielonego fragmentu. 

 


REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  „OJCZYZNO MA …”

ELBLĄG 2017

Organizatorzy konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 23  im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu -projekt Erasmus „Zielona Europa”,

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie

 1. Patronat  honorowy:

      Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Artur Chojecki

 1. Sponsorzy:
 • Rada Miejska w Elblągu,
 • Księża Marianie w Elblągu,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ KLUCZYK – DEREBECCY”.

3. Cele konkursu:

- prezentacja wartościowych pod względem artystycznym pieśni o tematyce patriotycznej,

-  wyszukiwanie młodych talentów,

-  umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami,

      -  podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu pieśni patriotycznej,

 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
 • przywrócenie zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych oraz autorskich kompozycji,
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
 • podniesienie poziomu świętowania wydarzeń ojczyźnianych w środowisku lokalnym

4. Uczestnicy:                                                                                                            

W konkursie mogą wziąć udział soliści lub zespoły (maksymalnie do 15 wykonawców) w następujących kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

- uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej                                                              

 - uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

5. Warunkiem udziału jest przygotowanie jednego utworu o tematyce patriotycznej (pieśń tradycyjna, współczesna lub autorska) i zgłoszenie do dnia 31.10.2017 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg, z dopiskiem:

Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej - „ Ojczyzno ma…” lub drogą e-mailową na adres: eli49@op.pl

6. Konkurs odbędzie się 08. 11. 2017 roku w godz. 9.00 – 13.30 w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Słoneczna 14 w Elblągu. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami proszeni są  o potwierdzenie udziału do godz. 8:30 w dniu konkursu.

7. Przebieg konkursu:

 1. Uczestnicy wykonują po jednym utworze według ustalonego przez organizatorów harmonogramie imprezy.
 2. Ocenie zostaną poddani uczestnicy konkursu w następujących kategoriach:

- soliści,

- zespoły wokalne,

oraz kategoriach wiekowych:

- szkoła podstawowa,

- gimnazjum,

- szkoły ponadgimnazjalne.

Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

 1. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa (profesjonalne, niezależne i obiektywne jury), biorąc pod uwagę:
  • dobór repertuaru, uwzględniający możliwości wokalne uczestników,
  • czystość i poprawność wykonania,
  • interpretacja,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 2. Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny (bez wokalu i chórków).

Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, keyboard.

 W przypadku podkładów muzycznych należy dostarczyć wcześniej (minimum dzień przed konkursem) płytę CD lub inny nośnik z podkładem muzycznym. Płyta lub nośnik powinien być opisany (nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty, tytuły utworów).

 1. Przewiduje się nagrody za pierwsze miejsce w każdej kategorii i grupie wiekowej. Komisja wyłoni także miejsca II i III. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do wszelkich ustaleń pozaregulaminowych.

                                                                                                                         Moderatorzy Konkursu:

Eliza Kaczmarczyk

Monika Chojecka

Tomasz Cybulski

Dodatkowych informacji udziela p. Tomasz Cybulski pod numerem tel.509737665


Udział SP nr 23 w II edycji akcji  BohaterON!

Szkoła Podstawowa nr 23 ponownie dziękuje bohaterom Powstania Warszawskiego

21 września 2017 roku uczniowie klas IV-VII ponownie uczestniczyli w edukacyjnym projekcie BohaterON w celu upamiętnienia i uhonorowania Uczestników Powstania Warszawskiego. Wysłaliśmy tym razem 41 kartek.

Akcją na terenie szkoły kierowały: pani Iwona Dąbrowska oraz Ewa Oklesińska.


Zgłoszenie Szkoły Podstawowej nr 23 do projektu

”Młodzież wierna tradycjom niepodległości”

3 listopada 2017r. uczniowie z klasy 6b pod opieką nauczycielki historii pani Ewy Oklesińskiej wzięli udział w konferencji, będącej jednocześnie inauguracją projektu patriotyczno – edukacyjnego pt. „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”.  Projekt jest realizowany przez: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Patronat honorowy nad projektem sprawują: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski, Dyrektor IPN o/Gdańsk prof. Mirosław Golon, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Szkoła Podstawowa nr 23 zgłosiła swój udział w konkursie pt.” Z pieśnią na ustach dla Niepodległej”, który odbędzie się w listopadzie 2018 roku.

Celem naszego uczestnictwa jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.


Udział w konkursie plastycznym

„Uczcijmy razem stulecie odzyskania niepodległości”

Uczniowie klas IV- VII, pod kierunkiem nauczycielki plastyki pani Elizy Kaczmarczyk, wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja Ostrowskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wilk, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pruszak, 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana oraz Instytut Pamięci Narodowej. Uczniowie zaprojektowali ulotki zachęcające do udziału w obchodach stulecia odzyskania niepodległości. Prace zostały wykonane w formacie A-5 i miały na celu budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów.

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja - Ostrowskiego

Konkurs objęty jest patronatami / sponsorzy:

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wilk
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pruszak
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Instytut Pamięci Narodowej


Powiatowy konkurs Pieśni Patriotycznej "Ojczyzno ma"

zorganizowany w SP nr 23

„Ojczyzno ma” pod takim tytułem 8 listopada odbył się Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej, którego gospodarzami była Szkoła Podstawowa nr 23. Rangę przedsięwzięcia objął honorowym patronatem Wojewoda Warmińsko- Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Pruszak. W klimat konkursu wprowadziła uczestników oryginalna  prezentacja poloneza Ogińskiego w wykonaniu dziewczynek z klasy piątej. Następnie ponad 140 uczniów ze szkół powiatu elbląskiego prezentowało swoje talenty wokalne zarówno w kategorii solistów jak i zespołów. Wśród nich nie zabrakło również   przedstawicieli ze Szkoły Podstawowej nr 23, którzy pod kierunkiem pani Elizy Kaczmarczyk wykonali utwór ” Ej, dziewczyno, ej niebogo”.

Wokalnym zmaganiom przysłuchiwali się także honorowi goście, którzy zaszczycili swoją obecnością gościnne progi Szkoły Podstawowej nr 23. „ Bitwę na głosy” obserwował sam Wojewoda Warmińsko- Mazurski  Pan Artur Chojecki,  Biskup Diecezji Elbląskiej dr Jacek Jezierski, ksiądz Artur Radacki- proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych oraz radny Rady Miejskiej w Elblągu- Pan Paweł Kowszyński.  

Najlepsi wykonawcy w różnych kategoriach wiekowych otrzymali dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez sponsorów imprezy oraz ze środków projektu Erasmus +.

Nagrodzeni uczniowie w konkursie :
Kategoria Soliści Klas 1-3 szkół podstawowych :
I miejsce : Zuzanna Kolad SP21 Elbląg ex aequo I miejsce: Franciszek Stojek SP25 Elbląg
II miejsce: Izabela Gromulska SP16 Elbląg
Kategoria Zespoły Klas 1-3 szkół podstawowych:
1 miejsce: Duet- Laura Boguska i Antonina Pancewicz- Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu
II miejsce : Zespół wokalny SP25 Elbląg
III miejsce:Zespół Ananaski SP16 Elbląg
Wyróżnienie :Duet Maja Kieruj i Oliwia Seroczyńska SP16 Elbląg
Kategoria soliści klas 4-7 szkół podstawowych:
I miejsce : Karol Baranowski - SP1 Elbląg
II miejsce : Aleksandra Miłosz - SP11 Elbląg
II miejsce: Michał Cichocki -SP3 Pasłęk
III miejsce: Magdalena Burcewicz-SP Tolkmicko
Kategoria zespoły klas 4-7 szkół podstawowych :
I miejsce: Zespół Crazy Band SP18 Elbląg
II miejsce: Zespół Kamerton SP 19 Elbląg
III miejsce: Zespół Jedenastki SP11 Elbląg
Wyróżnienie : Duet Zofia Zelonka i Oliwia Gudałtis - SP16 Elbląg
Kategoria soliści gimnazjum i szkół ponadpodstawowych:
I miejsce : Klaudia Kobylarz - Gimnazjum w Nowakowie
II miejsce : Alicja Witkowska - Zespół Szkół w Gronowie Elblaskim
III miejsce: Justyna Gołębiewska - Gimnazjum w Tolkmicku
Kategoria zespoły gimnazjum i szkół ponadpodstawowych:
I miejsce: Zespół wokalny z Gimnazjum w Tolkmicku
II miejsce : Zespół wokalny Gimnazjum nr 4 w Elblągu
III miejsce: Duet: Weronika Szał i King Rychter - Gimnazjum nr 1 w Elblągu
Wyróżnienie: Patrycja Ciarcińska i Klaudia Wesoły ZSZ Pasłęk .
 

W organizacji konkursu wzięła udział: Warmińsko- Mazurska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku. Koordynatorzy przedsięwzięcia to: Pani Eliza Kaczmarczyk, Pani Monika Chojecka  oraz Pan Tomasz Cybulski.

Wielkie  zainteresowanie konkursem niewątpliwie   wpisze się  w coroczny kalendarz imprez Szkoły Podstawowej nr 23. Składamy  gratulacje wszystkim uczestnikom, zwycięzcom oraz organizatorom.

   

Udział zespołu „Promyki”

w I Elbląskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Elblągu

Rozśpiewane „Promyki” pod kierunkiem pani Elizy Kaczmarczyk wzięły udział w Festiwalu Pieśni Patriotycznej, którego organizatorem był  Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu. Wydarzenie, które odbyło się 09 listopada 2017r. zostało objęte patronatem Posła Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jerzego Wilka i przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu Pana Marka Pruszaka.

Nasza grupa wokalna w składzie: Amelia Kosiacka, Wiktoria Rosenkiewicz, Kamila Rafalska, Jan Preuss, Piotr Pachnik, Marta Kunicka, Wiktoria Olejniczak Jakub Małecki z 5a oraz Allan Rynkiewicz i Krzysztof Jagodziński z 6b wykonali utwór pt.”Przybyli ułani”

Wykonawcy otrzymali dyplom uczestnictwa oraz pamiątkowe statuetki. Życzymy powodzenia w kolejnej edycji „Festiwalu Pieśni Patriotycznej”.

 1. Celem Festiwalu było:
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
 • zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
 • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
 • podniesienie świadomości narodowej

a) wartości moralne

b) wartości duchowe

c) poczucie wartości jednostki

 • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
 • podniesienie poziomu świętowania wydarzeń narodowościowych w środowisku
        

Akademia z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Wczoraj (10.11.2017) z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Każdy z nas, bez względu na to czy ma lat 7, czy 87, choć raz w życiu usłyszał zdanie: Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Ale co to tak naprawdę oznacza dla nas, Polaków? Dziś wolne kojarzy nam się z sobotą, niedzielą, z brakiem konieczności chodzenia do szkoły, pracy, a jeszcze nie tak dawno wolność to była możliwość mówienia w języku polskim, posiadania własnej ojczyzny, istnienia na mapie. Uczniowie obejrzeli krótki film przedstawiający najważniejsze wydarzenia, które przyczyniły się do tworzenia naszej Ojczyzny. Następnie uczniowie klasy 4a przypomnieli nam, co to znaczy być Polakiem, ukazali sylwetki wielkich patriotów. Przedstawienie było przeplatane pieśniami ważnymi w naszej historii, w wykonaniu chóru szkolnego. Całość uświetnił taniec ze wstążkami uczennic z klasy 5a, do poloneza Ogińskiego „ Pożegnanie Ojczyzny”.


Świadectwa niepodległości

16 listopada uczniowie ze świetlicy popołudniowej obejrzeli wystawę „Pamiątki niepodległości”, które zaprezentowało Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. „Świadectwa niepodległości” to zbiór zdjęć, broń, powojenna historia regionu oraz pamiątki związane z generałem brygady Bolesławem Nieczuja- Ostrowskim, który 1992 roku otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Elbląga.

      

III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastyczno-historycznym

"Moja mała ojczyzna"

    

„Kartka dla Bohatera”

Ponownie uczniowie z SP nr 23 przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „ Kartka dla Bohatera”, którą na terenie Elbląga koordynowało Biuro Poselskie Posła Jerzego Wilka. Młodzi artyści wykonali przepiękne kartki z motywem świątecznym oraz patriotycznym. Celem działania było podtrzymanie pamięci o kombatantach walczących o niepodległą Polskę oraz budzenie szacunku dla Polaków i ich czynów.

    

Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Cześć i chwała bohaterom”

Klasa IIIB aktywnie uczestniczy w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Poznając historię naszej Ojczyzny dzieci wzięły m.in. udział w konkursie plastycznym „Cześć i chwała bohaterom”, zorganizowanym przez  Stowarzyszenie im. gen. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego, Szkołę Podstawową nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu – z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod patronatem: Prezydenta RP w stulecie odzyskania niepodległości, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu – Marka Pruszaka, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Fundacji „Łączka".

Na konkurs wpłynęło ponad 400 prac. W gronie wyróżnionych znaleźli się uczniowie IIIB: Mikołaj Czajor
i Kamil Silaff.

    

Wielkanoc 2018  

„Paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie”

Koło wolontariatu, które prowadzi pani Małgorzata Cieślik oraz Małgorzata Zielińska,  przyłączyło się do akcji charytatywnej – „Paczki dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie”, którą zorganizował: Związek Polaków na Łotwie i Polski Kontyngent Wojskowy  we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rydze. Celem udziału w działaniu było krzewienie wśród uczniów pamięci o rodakach mieszkających poza krajem oraz  upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii.


Podziękowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

W kwietniu Szkoła Podstawowa nr 23 otrzymała oficjalne podziękowanie od Podse-kretarza Stanu Pana  Andrzeja Papierza za udział  w akcji charytatywnej „ Wielkanoc 2018- paczka świąteczna dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie”. Dzięki wspólnej inicjatywie zostało obdarowanych 250 rodzin, o których pamiętali rodacy z Polski- między innymi nasi uczniowie. Brawo za piękną patriotyczną postawę!!!


Cmentarz na Rossie - przy grobie matki Józefa Piłsudskiego

W ramach współpracy międzynarodowej programu Erasmus+, uczniowie z naszej szkoły wraz z nauczycielami oraz partnerzy biorący udział w projekcie „Zielona Europa” z Łotwy, Słowenii i Włoch przebywali w dniach 7.05- 11.05.2018 w Poniewieżu na Litwie. W czasie pięciodniowego pobytu mieliśmy okazję poznać bogatą kulturę, historię i przyrodę Litwy. Zwiedzaliśmy Anykszczai, spacerowaliśmy ścieżką ponad lasami podziwiając piękno przyrody. Odwiedziliśmy także Krekenava Park Regionalny gdzie przyrodę poznaje się wszystkimi zmysłami. Duże wrażenie na nas zrobiły przepiękne krajobrazy meandrów rzek , rezerwat żubrów, zamek w Trokach położony na malowniczej wyspie. W programie pobytu znalazło się także miejsce na poznanie kultury, tradycji i historii Litwy.

Wiele niezapomnianych wrażeń dostarczyła nam wycieczka do Wilna. Mieliśmy okazję wędrować śladami Adama Mickiewicza, odwiedzić Ostrą Bramę czy też Uniwersytet Wileński. Duże wrażenie na naszych uczniach wywarła wizyta na Cmentarzu na Rossie, gdzie znajdują się groby legionistów J. Piłsudskiego, wybitnych Polaków - J. Lelewela, W. Syrokomli, uczonych profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego. Nasi uczniowie wraz z członkami Związku Piłsudczyków złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Matki Piłsudskiego i Serca Jej Syna w rocznicę śmierci Marszałka. Wspólnie wysłuchali przemówienia i odśpiewali „My pierwsza brygada”’. Uczniowie, którzy przybywali u litewskich rodzin, mieli okazję nie tylko zaprzyjaźnić się, ale poznać tradycje i obyczaje tych rodzin. Uczestnicy spotkania wspólnie z uczniami ze szkoły litewskiej brali udział w zajęciach muzycznych, językowych i wycieczkach. Wizyta była dobrą okazją do wymiany doświadczeń, spotkania z władzami miasta, szkoły, nauczycielami, zawarcia nowych przyjaźni.

   

Udział w festynie miejskim” Niepodległa na piątkę”

7 czerwca dzieci ze świetlicy popołudniowej wzięły udział w festynie miejskim zorganizowanym na terenie Przedszkola nr 5 w Elblągu. Młodzi patrioci zajrzeli do namiotu wystawienniczego Wojska Polskiego, gdzie znajdował się sprzęt i umundurowanie z okresu Powstania Warszawskiego. Pokonali także tor przeszkód dla młodych rekrutów. Celem wydarzenia była integracja mieszkańców Elbląga. Kształcenie postaw patriotycznych i uczestnictwo w wydarzeniach społecznych w aspekcie „małej ojczyzny”. Festyn  odbył się pod Honorowym Patronatem Instytutu Pamięci Narodowej.