Projekt "Dzisiaj nauka - jutro sukces"

HARMONOGRAM WSPARCIA W OKRESIE 01.10.2019 – 31.10.2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

 

Październik  2019

 

TYP ZAJĘĆ

DATA

GODZINY

JĘZYK ANGIELSKI (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)

 

02.10.2019

14.40.-16.10.

09.10.2019

14.40.-16.10.

16.10.2019

14.40.-16.10.

23.10.2019

14.40.-16.10.

JĘZYK ANGIELSKI (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia)

07.10.2019

14.40.-16.10.

15.10.2019

14.40.-16.10.

21.10.2019

14.40.-16.10.

28.10.2019

14.40.-16.10.

ICT (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze)

04.10.2019

14.30.-16.00.

11.10.2019

14.30.-16.00.

18.10.2019

14.30.-16.00.

25.10.2019

14.30.-16.00.

ICT (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia)

03.10.2019

15.30.-17.00.

10.10.2019

15.30.-17.00.

24.10.2019

15.30.-17.00.

31.10.2019

15.30.-17.00.

EDUKACJA EKONOMICZNA (TRENING KREATYWNOŚCI W BIZNESIE)

 

03.10.2019

15.30.-17.00.

10.10.2019

15.30.-17.00.

17.10.2019

15.30.-17.00.

24.10.2019

15.30.-17.00.

ZAJĘCIA Z KURATOREM

 

09.10.2019

15.00.-18.00.

10.10.2019

15.00.-18.00.

23.10.2019

15.00.-18.00.

24.10.2019

15.00.-18.00.

ZAJĘCIA RUCHOWE

 

09.10.2019

15.40.-17.10.

10.10.2019

15.40.-17.10.

23.10.2019

15.40.-17.10.

24.10.2019

15.40.-17.10.

ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

 

04.10.2019

13.45.-15.15.

11.10.2019

13.45.-15.15.

18.10.2019

13.45.-15.15.

25.10.2019

13.45.-15.15.

WARSZTATY DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

28.10.2019

16.00.-18.15.

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

JĘZYK ANGIELSKI (DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE)

 

Lp.

 

 Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

 Dominik L.

6b

 

2.

Julia R.

7b

 

3.

Natalia Z.

7b

 

4.

Bartosz W.

6a

 

5.

Piotr P.

6a

 

6.

Bartosz W.

6a

 

7.

Adam I.

7a

 

8.

Amelia S.

7b

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

JĘZYK ANGIELSKI (ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Jan P.

6a

 

2.

Wiktoria R.

6a

 

3.

Jakub M.

6a

 

4.

Natalia W.

7b

 

5.

Magdalena P.

7b

 

6.

Alan R.

7b

 

7.

Natalia Cz.

6a

 

8.

Jessica P.

6a

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ICT (DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE)

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Oliwia P.

6b

 

2.

Szymon R.

6b

 

3.

Kamila R.

6a

 

4.

Allan M.

6b

 

5.

Kevin K.

6b

 

6.

Jakub M.

6b

 

7.

Oskar Ch.

6b

 

8.

Maciej G.

6b

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ICT (ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Gracjan M.

7a

 

2.

Patryk B.

7a

 

3.

Adam S.

7a

 

4.

 Jakub M.

7b

 

5.

Filip C.

7b

 

6.

Rafał Cz.

7b

 

7.

Nikola R.

7b

 

8.

Konrad G.

7a

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

EDUKACJA EKONOMICZNA

GRUPA 1

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Dominik L.

6b

 

2.

Julia R.

7b

 

3.

Natalia Z.

7b

 

4.

Bartosz W.

6a

 

5.

Piotr P.

6a

 

6.

Bartosz W.

6a

 

7.

Adam I.

7a

 

8.

Amelia S.

7b

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

EDUKACJA EKONOMICZNA

GRUPA 2

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Wiktoria G.

7b

 

2.

Łukasz P.

7a

 

3.

Klaudia C.

7b

 

4.

Jakub M.

6b

 

5.

Allan M.

6b

 

6.

Antonina P.

6a

 

7.

Marta K.

6a

 

8.

Dominika K.

6a

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ZAJĘCIA Z KURATOREM

GRUPA 1

 

 

Lp.

 

 Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Oliwia P.

6b

 

2.

Kornelia D.

6b

 

3.

Kamila R.

6a

 

4.

Oliwia G.

6b

 

5.

Kevin K.

6b

 

6.

Szymon R.

6b

 

7.

Oskar Ch.

6b

 

8.

Maciej G.

6b

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ZAJĘCIA Z KURATOREM

GRUPA 2

 

 

Lp.

 

 Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Damian K.

7a

 

2.

Dawid S.

7a

 

3.

Dawid U.

7a

 

4.

Dominik Z

6b

 

5.

 Kacper Z.

6b

 

6.

Karolina S.

7a

 

7.

Sebastian J.

6b

 

8.

Maximilian M.

6b

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRUPA 1

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Jan P.

6a

 

2.

Wiktoria R.

6a

 

3.

Jakub M.

6a

 

4.

Natalia W.

7b

 

5.

Magdalena P.

7b

 

6.

Alan R.

7b

 

7.

Natalia Cz.

6a

 

8.

Jessica P.

6a

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRUPA 2

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Wiktoria G.

7b

 

2.

Łukasz P.

7a

 

3.

Klaudia C

7b

 

4.

 Kornelia D.

6b

 

5.

Oliwia G.

6b

 

6.

Antonina P.

6a

 

7.

Marta K.

6a

 

8.

Dominika K.

6a

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

GRUPA 1

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Gracjan M.

7a

 

2.

 Patryk B.

7a

 

3.

 Adam S.

7a

 

4.

 Jakub M.

7b

 

5.

 Filip C.

7b

 

6.

 Rafał Cz.

7b

 

7.

 Nikola R.

7b

 

8.

 Konrad G.

7a

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

GRUPA 2

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Damian K.

7a

 

2.

 Dawid S.

7a

 

3.

 Dawid U.

7a

 

4.

Dominik Z.

6b

 

5.

 Kacper Z.

6b

 

6.

 Karolina S.

7a

 

7.

Sebastian J.

6b

 

8.

 Maximilian M.

6b

 

 

 

 

 

 REKRUTACJA BEFEFICJENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z realizacją projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces” w dniach od 12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu, Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu, Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu oraz w Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu, zostanie przeprowadzona rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu.

 

            Uczniowie będą mogli zgłosić chęć uczestnictwa w:

w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów: językowe, ICT

JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)

JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA/UZDOLNIENIA)

ICT (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)

ICT (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)

w dodatkowych zajęciach kształtujących właściwe postawy/umiejętności  uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową

EDUKACJA EKONOMICZNA (TRENING KREATYWNOŚCI W BIZNESIE)

ZAJĘCIA Z KURATOREM

ZAJĘCIA RUCHOWE

we wsparciu uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno - zawodowego

ZAJĘCIA Z  DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

 

Nauczyciele będą mogli zgłosić chęć uczestnictwa w:

w doskonaleniu umiejętności i kompetencji nauczycieli

SZKOLENIE: KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

SZKOLENIE: KSZTAŁTOWANIE POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW: KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRACA W ZESPOLE

SZKOLENIE: DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

 

               Rodzice/opiekunowie będą mogli zgłosić chęć uczestnictwa w:

w warsztatach dla rodziców/opiekunów

WARSZTATY: PRAWIDŁOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

Proces rekrutacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami równych szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Każda osoba ma prawo do złożenia w czasie procesu rekrutacji i na każdym etapie realizacji projektu oświadczenia o specjalnych  potrzebach
w zakresie zachowania  dostępności dla osób niepełnosprawnych, niedyskryminacji, równości szans i płci.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie/ uczennice, nauczyciele/ nauczycielki a także rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

W ramach projektu objętych zostanie 128 uczniów, 20  nauczycieli oraz 40 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do ww. szkół.

Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparciach, dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły. Szczegółowy Regulamin rekrutacji dostępny jest na oficjalnych stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach szkół.

 

 

Dołączone pliki: