Licznik odwiedzin:        Szukaj  

Projekt "Dzisiaj nauka - jutro sukces"

WARSZTATY DLA RODZICÓW         W RAMACH PROJEKTU

„DZIŚ NAUKA, JUTRO SUKCES”

 

25.02.2019 – PONIEDZIAŁEK

25.03.2019 – PONIEDZIAŁEK

29.04.2019 – PONIEDZIAŁEK

27.05.2019 – PONIEDZIAŁEK

17.06.2019 - PONIEDZIAŁEK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ  03-07.06.2019 ROK   (I TYDZIEŃ)

WTOREK 04.06.2019

14.30-16.00  –  EDUKACJA EKONOMICZNA   GR. II           SALA 14

15.30-17.00 – JĘZYK ANGIELSKI (DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)            SALA 12

15.30-17.00 – JĘZYK ANGIELSKI (ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)      SALA 15

CZWARTEK 06.04.2019

14.40-16.10 – JĘZYK ANGIELSKI (DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)            SALA 12

14.40-16.10 – JĘZYK ANGIELSKI (ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)      SALA 15

15.00-17.15 – ICT (ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)           SALA 17

13.45-16.45 – DORADZTWO EDUKACYJNO-EKONOMICZNE GR. I         SALA 12

PIĄTEK 07.06.2019

14.30-16.00 – ICT (DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)        SALA 17

16.00-17.30 – DORADZTWO EDUKACYJNO-EKONOMICZNE GR. II        SALA 12

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 10-14.06.2019 ROK   (II TYDZIEŃ)

WTOREK 11.06.2019

  14.30-16.00  –  EDUKACJA EKONOMICZNA   GR. I      SALA 14

  15.30-17.00 – JĘZYK ANGIELSKI (DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)       SALA 12

   15.30-17.00 – JĘZYK ANGIELSKI (ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)     SALA 15

ŚRODA  12.06.2019

15.40-17.10 – ZAJĘCIA Z KURATOREM GR.I          SALA 10

15.40-17.10 – ZAJĘCIA RUCHOWE  GR.I          SALA GIMNASTYCZNA

CZWARTEK 13.06.2019

14.40-16.10 – JĘZYK ANGIELSKI (DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)       SALA 12

14.40-16.10 – JĘZYK ANGIELSKI (ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)       SALA 15

15.40-17.10 – ZAJĘCIA Z KURATOREM GR.II       SALA  10

15.40-17.10 – ZAJĘCIA RUCHOWE  GR.II            SALA GIMNASTYCZNA

3.45-15.15 – DORADZTWO EDUKACYJNO-EKONOMICZNE GR. II         SALA 12

15.00-17.15 – ICT (ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)         SALA 17

PIĄTEK 14.06.2019

14.30-16.00 – ICT (DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)           SALA 17                

15.30-17.00  –  EDUKACJA EKONOMICZNA   GR. II      SALA 14

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

17-21.06.2019 ROK   (III TYDZIEŃ)

 

WTOREK 18.06.2019

 14.30-16.00  –  EDUKACJA EKONOMICZNA   GR. I        SALA 14

                                    

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

JĘZYK ANGIELSKI (DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE)

 

Lp.

 

 Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

 Dominik L.

6b

 

2.

Julia R.

7b

 

3.

Natalia Z.

7b

 

4.

Bartosz W.

6a

 

5.

Piotr P.

6a

 

6.

Bartosz W.

6a

 

7.

Adam I.

7a

 

8.

Amelia S.

7b

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

JĘZYK ANGIELSKI (ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Jan P.

6a

 

2.

Wiktoria R.

6a

 

3.

Jakub M.

6a

 

4.

Natalia W.

7b

 

5.

Magdalena P.

7b

 

6.

Alan R.

7b

 

7.

Natalia Cz.

6a

 

8.

Jessica P.

6a

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ICT (DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE)

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Oliwia P.

6b

 

2.

Szymon R.

6b

 

3.

Kamila R.

6a

 

4.

Allan M.

6b

 

5.

Kevin K.

6b

 

6.

Jakub M.

6b

 

7.

Oskar Ch.

6b

 

8.

Maciej G.

6b

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ICT (ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Gracjan M.

7a

 

2.

Patryk B.

7a

 

3.

Adam S.

7a

 

4.

 Jakub M.

7b

 

5.

Filip C.

7b

 

6.

Rafał Cz.

7b

 

7.

Nikola R.

7b

 

8.

Konrad G.

7a

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

EDUKACJA EKONOMICZNA

GRUPA 1

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Dominik L.

6b

 

2.

Julia R.

7b

 

3.

Natalia Z.

7b

 

4.

Bartosz W.

6a

 

5.

Piotr P.

6a

 

6.

Bartosz W.

6a

 

7.

Adam I.

7a

 

8.

Amelia S.

7b

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

EDUKACJA EKONOMICZNA

GRUPA 2

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Wiktoria G.

7b

 

2.

Łukasz P.

7a

 

3.

Klaudia C.

7b

 

4.

Jakub M.

6b

 

5.

Allan M.

6b

 

6.

Antonina P.

6a

 

7.

Marta K.

6a

 

8.

Dominika K.

6a

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ZAJĘCIA Z KURATOREM

GRUPA 1

 

 

Lp.

 

 Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Oliwia P.

6b

 

2.

Kornelia D.

6b

 

3.

Kamila R.

6a

 

4.

Oliwia G.

6b

 

5.

Kevin K.

6b

 

6.

Szymon R.

6b

 

7.

Oskar Ch.

6b

 

8.

Maciej G.

6b

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ZAJĘCIA Z KURATOREM

GRUPA 2

 

 

Lp.

 

 Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Damian K.

7a

 

2.

Dawid S.

7a

 

3.

Dawid U.

7a

 

4.

Dominik Z

6b

 

5.

 Kacper Z.

6b

 

6.

Karolina S.

7a

 

7.

Sebastian J.

6b

 

8.

Maximilian M.

6b

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRUPA 1

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Jan P.

6a

 

2.

Wiktoria R.

6a

 

3.

Jakub M.

6a

 

4.

Natalia W.

7b

 

5.

Magdalena P.

7b

 

6.

Alan R.

7b

 

7.

Natalia Cz.

6a

 

8.

Jessica P.

6a

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRUPA 2

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Wiktoria G.

7b

 

2.

Łukasz P.

7a

 

3.

Klaudia C

7b

 

4.

 Kornelia D.

6b

 

5.

Oliwia G.

6b

 

6.

Antonina P.

6a

 

7.

Marta K.

6a

 

8.

Dominika K.

6a

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

GRUPA 1

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Gracjan M.

7a

 

2.

 Patryk B.

7a

 

3.

 Adam S.

7a

 

4.

 Jakub M.

7b

 

5.

 Filip C.

7b

 

6.

 Rafał Cz.

7b

 

7.

 Nikola R.

7b

 

8.

 Konrad G.

7a

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

GRUPA 2

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

1.

Damian K.

7a

 

2.

 Dawid S.

7a

 

3.

 Dawid U.

7a

 

4.

Dominik Z.

6b

 

5.

 Kacper Z.

6b

 

6.

 Karolina S.

7a

 

7.

Sebastian J.

6b

 

8.

 Maximilian M.

6b

 

 

 

 

 

 REKRUTACJA BEFEFICJENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z realizacją projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces” w dniach od 12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu, Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu, Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu oraz w Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu, zostanie przeprowadzona rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu.

 

            Uczniowie będą mogli zgłosić chęć uczestnictwa w:

w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów: językowe, ICT

JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)

JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA/UZDOLNIENIA)

ICT (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)

ICT (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)

w dodatkowych zajęciach kształtujących właściwe postawy/umiejętności  uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową

EDUKACJA EKONOMICZNA (TRENING KREATYWNOŚCI W BIZNESIE)

ZAJĘCIA Z KURATOREM

ZAJĘCIA RUCHOWE

we wsparciu uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno - zawodowego

ZAJĘCIA Z  DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

 

Nauczyciele będą mogli zgłosić chęć uczestnictwa w:

w doskonaleniu umiejętności i kompetencji nauczycieli

SZKOLENIE: KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

SZKOLENIE: KSZTAŁTOWANIE POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW: KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRACA W ZESPOLE

SZKOLENIE: DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

 

               Rodzice/opiekunowie będą mogli zgłosić chęć uczestnictwa w:

w warsztatach dla rodziców/opiekunów

WARSZTATY: PRAWIDŁOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

Proces rekrutacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami równych szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Każda osoba ma prawo do złożenia w czasie procesu rekrutacji i na każdym etapie realizacji projektu oświadczenia o specjalnych  potrzebach
w zakresie zachowania  dostępności dla osób niepełnosprawnych, niedyskryminacji, równości szans i płci.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie/ uczennice, nauczyciele/ nauczycielki a także rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

W ramach projektu objętych zostanie 128 uczniów, 20  nauczycieli oraz 40 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do ww. szkół.

Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparciach, dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły. Szczegółowy Regulamin rekrutacji dostępny jest na oficjalnych stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach szkół.

 

 

Dołączone pliki:


Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.