Licznik odwiedzin:        Szukaj  

Projekt "Dzisiaj nauka - jutro sukces"

ANGIELSKI WYRÓWNAWCZE WTOREK   EDUKACJA EKONOMICZNA ŚRODA CZWARTEK
5-9.03 16.00 -16.45 SP23   5-9.03 16.00 -16.45 A SP23 B SP8
16.45 - 17.30 SP23   16.45 - 17.30 A SP23 B SP8
12-16.03 16.00 -16.45 SP8   12-16.03 15.30 -16.15 A SP8 B SP23
16.45 - 17.30 SP8   16.15 - 17.00 A SP8 B SP23
19-23.03 16.00 -16.45 SP23   19-23.03 15.30 -16.15 A SP23 B SP8
16.45 - 17.30 SP23   16.15 - 17.00 A SP23 B SP8
26-30.03 16.00 -16.45 SP8   26-30.03 15.30 -16.15 A SP8 B SP23
16.45 - 17.30 SP8   16.15 - 17.00 A SP8 B SP23
               
ANGIELSKI ROZWIJAJĄCE WTOREK   KURATOR ŚRODA CZWARTEK
5-9.03 16.00 -16.45 SP23   5-9.03 16.00 -16.45 A SP8 B SP8
16.45 - 17.30 SP23   16.45 - 17.30 A SP8 B SP8
12-16.03 16.00 -16.45 SP8   12-16.03 16.00 -16.45 A SP23 B SP23
16.45 - 17.30 SP8   16.45 - 17.30 A SP23 B SP23
19-23.03 16.00 -16.45 SP23   19-23.03 15.40 -16.25 A SP8 B SP8
16.45 - 17.30 SP23   16.25 - 17.10 A SP8 B SP8
26-30.03 16.00 -16.45 SP8   26-30.03 15.40 -16.25 A SP23 B SP23
16.45 - 17.30 SP8   16.25 - 17.10 A SP23 B SP23
               
ICT WYRÓWNAWCZE WTOREK    RUCHOWE ŚRODA CZWARTEK
5-9.03 16.00 -16.45 SP23   5-9.03 16.00 -16.45 B SP8 A SP8
16.45 - 17.30 SP23   16.45 - 17.30 B SP8 A SP8
12-16.03 16.00 -16.45 SP8   12-16.03 16.00 -16.45 A SP23 B SP23
16.45 - 17.30 SP8   16.45 - 17.30 A SP23 B SP23
19-23.03 16.00 -16.45 SP23   19-23.03 16.00 -16.45 B SP8 A SP8
16.45 - 17.30 SP23   16.45 - 17.30 B SP8 A SP8
26-30.03 16.00 -16.45 SP8   26-30.03 15.40 -16.25 A SP23 B SP23
16.45 - 17.30 SP8   16.25 - 17.10 A SP23 B SP23
               
ICT ROZWIJAJĄCE WTOREK   DORADZTWO ŚRODA CZWARTEK
5-9.03 16.00 -16.45 SP23   5-9.03 16.00 -16.45 A SP23 A SP8
16.45 - 17.30 SP23   16.45 - 17.30 A SP23 A SP8
12-16.03 16.00 -16.45 SP8   12-16.03 16.00 -16.45 B SP8 B SP23
16.45 - 17.30 SP8   16.45 - 17.30 B SP8 B SP23
19-23.03 16.00 -16.45 SP23   19-23.03 16.00 -16.45 A SP23 A SP8
16.45 - 17.30 SP23   16.45 - 17.30 A SP23 A SP8
26-30.03 16.00 -16.45 SP8   26-30.03 16.00 -16.45 B SP8 B SP23
16.45 - 17.30 SP8   16.45 - 17.30 B SP8 B SP23
               

 

 REKRUTACJA BEFEFICJENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z realizacją projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces” w dniach od 12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu, Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu, Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu oraz w Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu, zostanie przeprowadzona rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu.

 

            Uczniowie będą mogli zgłosić chęć uczestnictwa w:

w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów: językowe, ICT

JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)

JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA/UZDOLNIENIA)

ICT (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)

ICT (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)

w dodatkowych zajęciach kształtujących właściwe postawy/umiejętności  uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową

EDUKACJA EKONOMICZNA (TRENING KREATYWNOŚCI W BIZNESIE)

ZAJĘCIA Z KURATOREM

ZAJĘCIA RUCHOWE

we wsparciu uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno - zawodowego

ZAJĘCIA Z  DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

 

Nauczyciele będą mogli zgłosić chęć uczestnictwa w:

w doskonaleniu umiejętności i kompetencji nauczycieli

SZKOLENIE: KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

SZKOLENIE: KSZTAŁTOWANIE POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW: KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRACA W ZESPOLE

SZKOLENIE: DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

 

               Rodzice/opiekunowie będą mogli zgłosić chęć uczestnictwa w:

w warsztatach dla rodziców/opiekunów

WARSZTATY: PRAWIDŁOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

Proces rekrutacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami równych szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Każda osoba ma prawo do złożenia w czasie procesu rekrutacji i na każdym etapie realizacji projektu oświadczenia o specjalnych  potrzebach
w zakresie zachowania  dostępności dla osób niepełnosprawnych, niedyskryminacji, równości szans i płci.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie/ uczennice, nauczyciele/ nauczycielki a także rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

W ramach projektu objętych zostanie 128 uczniów, 20  nauczycieli oraz 40 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do ww. szkół.

Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparciach, dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły. Szczegółowy Regulamin rekrutacji dostępny jest na oficjalnych stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach szkół.

 

 

Dołączone pliki:


Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.