Królewskie listy


 

Królowa Anglii Elżbieta II odpisała na list wysłany przez Szkołę Podstawową nr 23

W lutym Szkoła Podstawowa nr 23 wysłała list z  serdecznymi pozdrowieniami dla Jej  Królewskiej Mości. W liście zawarto wiadomości o Elblągu oraz o powiązaniach historycznych pomiędzy Polską i Anglią. Królowa dowiedziała się, że angielscy kupcy mieli w Elblągu  swoje przedstawicielstwa handlowe oraz składy towarów. Z Anglii sprowadzano wysokiej jakości sukno i wełnę, a na Wyspy eksportowano  zboże oraz świerkowe drewno. Popularność polskiego świerka wykorzystywanego w angielskim szkutnictwie była tak duża, że drzewo to nazwano „spruce”, co jest zapożyczeniem z języka polskiego, ponieważ  drewno sprowadzano  z  Prus Królewskich. Na skutek wielu wydarzeń historycznych wymiana handlowa uległa ograniczeniu , ale   słowo ‘’spruce’’  w języku angielskim pozostało.

             Treścią listu była także informacja, że Szkoła Podstawowa nr 23  od 2006 roku  realizuje projekty finansowane ze środków EU, które mają na celu wymianę kulturową z dziewięcioma szkołami w Europie. W ramach Programu Erasmus +  „ W rajskim ogrodzie Europy” nauczyciele wraz z uczniami odwiedzili takie państwa jak: Łotwę, Włochy, Hiszpanię, Grecję oraz Austrię. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą  byłoby niemożliwe, gdyby nie znajomość języka angielskiego, dlatego w naszej szkole dzieci uczą się go już od najmłodszych klas. Dzięki temu, uczestnicząc w projektach, mogą porozumiewać się ze swoimi rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół  europejskich. Dla nauczycieli projekty są cennym źródłem wiedzy, a dla naszych uczniów stanowią przykład zastosowania języka w sytuacjach dnia codziennego oraz dalszą zachętą do pracy nad opanowaniem  mowy  Szekspira.

           Jej Królewska Mość dowiedziała się także, że w naszej szkole organizowany jest  również „Dzień języków obcych”, których celem jest przybliżenie kultury danego państwa. Uczniowie przygotowują stroje, piosenki, tańce, inscenizacje czy potrawy charakterystyczne dla określonego kraju. Każda klasa prezentuje wybrane przez siebie państwo. Wśród nich jest także Wielka Brytania.

Odpowiedź z Windsoru nadeszła  w kwietniu.

Oto treść listu, który w imieniu Jej Królewskiej Mości przesłała Dama Dworu  ( Lady-in Waiting)

  

Do pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 23

„ Królowej życzeniem jest, abym w jej imieniu napisała i podziękowała Wam za list, książkę oraz broszurkę, która była dołączona do listu.

To było bardzo uprzejme z Waszej strony poinformować jej Królewską Mość o Waszym mieście Elblągu. Królowa była bardzo zainteresowana Waszą wymianą kulturalną prowadzoną z innymi szkołami europejskimi w ramach realizowanych i koordynowanych projektów.

Chcę jeszcze raz podziękować za Waszą kreatywność, troskę, jaką wykazujecie w dziedzinie edukacji młodych ludzi, tak jak to w liście zostało przedstawione.” 

Lady -in Waiting

LIST DO KRÓLOWEJ ANGLII ELŻBIETY II

Her Majesty

The Queen  Elisabeth II

                                                                            

              You Majesty Cordial regards for Her Majesty from Poland from the Primary School No 23 in Elbląg.

              Our town is situated in the north of Poland and is one of the oldest towns in Poland. It was founded in 1237 by the Knights of Teutonic Order. Throughout the centuries it was famous for its maritime port maintaining commercial contacts with many countries. The English merchants had in Elbląg their trade representatives and since the XVI th century their goods stores. High quality cloth and wool were imported from England and natural products such as corn and spruce were exported to the British Isles. A popularity of the Polish spruce used in the English  boat building was so large that this kind of wood was called ‘’spruce’’, which is a derivation from the Polish language as the wood was imported from the Dutchy of Prussia. Unfortunately, trade exchange, due to many historic events was limited. However, the word ‘’spruce” remained in the English language.  

            Since 2006 our school has been carrying out the projects financed by EU financial means. The projects aim to exchanging a cultural exchange with many schools in Europe. The teachers and the students  take part in them. We get to know languages, nature variety, customs of the particular countries and we exchange our experiences.

We also look for unusual places far from touristic routs, which can be called paradise nooks. The project participants get familiar with their richness as well as natural  and cultural variety. Travels, communication with the partners from the European schools, the exchange of experiences, sharing teaching experiences would be impossible without knowledge of English language.

In our school our pupils have been learning English since they are in their earliest years. Due to it, participating in the projects, they are able to communicate with their peers from their friendly European schools. For the teachers the projects are a valuable source of knowledge. For our pupils they are an example of  using the language in everyday situations, a further incentive to work on mastering and getting to know a beautiful language of Shakespeare.

In the New Year 2017 we wish Your Majesty health, joy and prosperity.                                          

May God save the Queen!

Yours sincerely School Headmistress

LIST DO KRÓLOWEJ ANGLII ELŻBIETY II

 

 Do królowej Anglii                                                                                

            Serdeczne pozdrowienia dla Jej  Królewskiej Mości z Polski przesyła Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

Nasze miasto jest położone na północy kraju i należy do najstarszych w Polsce. Zostało założone w 1237 roku przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego. Przez wieki był to znany               w Europie port morski utrzymujący kontakty handlowe z wieloma krajami. Angielscy kupcy mieli w Elblągu  swoje przedstawicielstwa handlowe, a od  XVI wieku składy towarów. Z Anglii sprowadzano wysokiej jakości sukno i wełnę, a na Wyspy eksportowano  produkty naturalne takie jak: zboże czy drewno świerka. Popularność polskiego świerka wykorzystywanego w angielskim szkutnictwie była tak duża, że drzewo to nazwano 'spruce', co jest zapożyczeniem z języka polskiego, ponieważ drewno  sprowadzano z  Prus Królewskich. Niestety wymiana handlowa  na skutek wielu wydarzeń historycznych uległa ograniczeniu . Jednak  słowo ‘’spruce’’  w języku angielskim pozostało.

          Nasza szkoła od 2006 roku  realizuje projekty finansowane ze środków EU, które mają na celu wymianę kulturową z 9 szkołami w Europie. Biorą w nich udział nauczyciele   i uczniowie. Poznajemy język, tradycje, różnorodność przyrodniczą, zwyczaje danego państwa, wymieniamy się doświadczeniami. Poszukujemy niezwykłych miejsc, dalekich od szlaków turystycznych, które można nazwać rajskimi zakątkami. Poznajemy ich bogactwo, różnorodność przyrodniczą i kulturową. Podróże, komunikowanie się z  partnerami z europejskich szkół, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą pedagogiczną byłoby niemożliwe, gdyby nie znajomość języka angielskiego. W naszej szkole uczniowie poznają język angielski już od najmłodszych klas. Dzięki temu, uczestnicząc w projektach, mogą porozumiewać się ze swoimi rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół  europejskich. Dla nauczycieli projekty są cennym źródłem wiedzy. Dla naszych uczniów są przykładem zastosowania języka w sytuacjach dnia codziennego, dalszą zachętą do pracy nad opanowaniem i poznawaniem  pięknego języka Szekspira.

W Nowym Roku życzymy Madame  zdrowia,  radości i wszelkiej pomyślności . May Godsave the QEEEN!

                                                                                                                                        Yours Sincerly

                                                                                                                    School Community

 

Królewskie Listy – nowe działanie

Szkoły Podstawowej nr 23

w ramach projektu Erasmus +

        Nasza szkoła od 2006 roku  realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, mające   na celu wymianę kulturową z dziewięcioma szkołami w Europie. Biorą w nich udział nauczyciele i uczniowie.  Poznajemy język, tradycje, różnorodność przyrodniczą, zwyczaje danego państwa, wymieniamy się doświadczeniami. Poszukujemy niezwykłych miejsc, dalekich od szlaków turystycznych, które można nazwać rajskimi zakątkami. Działania te pozwalają tworzyć poczucie obywatelstwa europejskiego.   W ramach Programu Erasmus +  „ W rajskim ogrodzie Europy” odwiedziliśmy wiele państw jak: Łotwę, Włochy, Hiszpanię, Grecję oraz Austrię. Wymiana kulturowa jest  obustronna. W 2015 roku gościliśmy w naszych szkolnych progach nauczycieli z zaprzyjaźnionych państw europejskich. W marcu tego roku zawitali do nas pedagodzy z Anglii.

      Długoletnie doświadczenia i obserwacje związane z wymianą edukacyjną zainspirowały nas do  podjęcia kolejnego działania i zredagowania listów do osób panujących i rządzących w Europie. Naszym aktualnym zamiarem jest propagowanie wiedzy o Elblągu, regionie oraz ukazanie powiązań historycznych pomiędzy  krajami w kontekście działań w europejskim programie Erasmus+. Pierwsze listy Szkoła Podstawowa nr 23 miała zaszczyt wysłać do  Królowej Anglii Elżbiety II, Jego Cesarskiej i Królewskiej Wysokości Arcyksięcia Austrii Markusa Habsburga oraz do Kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

           W treści zamieściliśmy krótki rys historyczny o naszym mieście oraz regionie.            W listach do Arcyksięcia Austrii oraz  Kanclerz  Niemiec zawarliśmy informacje, że Elbląg jest położony na północy kraju i należy do jednych z najstarszych w Polsce. Został założony w 1237 roku przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego, a do 1309 roku był nieoficjalną stolicą państwa zakonnego. Jego niemiecka nazwa brzmiała Elbing.  Od XIX wieku miasto stało się ważnym centrum przemysłowym, w którym inżynier Ferdynand Schichau założył stocznię. Do dziś działają pochylnie na  Kanale Elbląsko- Ostródzkim, gdzie odbywają się  słynne rejsy po trawie. Konstruktorem systemu pochylni był pruski inżynier Georg Jacob Steenke, który przyjął zlecenie od Fryderyka Wilhelma II.

                Natomiast w liście do Królowej Anglii dodatkowo znalazła się wzmianka                         o angielskich  kupcach, którzy mieli w Elblągu  swoje przedstawicielstwa handlowe oraz składy towarów. Z Anglii sprowadzali wysokiej jakości sukno i wełnę, a na Wyspy eksportowali  produkty naturalne jak np. drewno świerka. Jego popularność w angielskim szkutnictwie była tak duża, że drzewo to nazwano 'spruce', co jest zapożyczeniem z języka polskiego, ponieważ drewno  sprowadzano z  Prus Królewskich. Wymiana handlowa  na skutek wielu wydarzeń historycznych ustała, ale słowo ‘’spruce’’  w języku angielskim pozostało.

          Oprócz rysu historycznego listy zawierały szerszy opis działań Szkoły Podstawowej nr 23 w ramach projektów unijnych. Uzupełnieniem było dołączenie w języku angielskim oraz niemieckim książek prezentujących Elbląg.

             Nasze listy nie pozostały bez odpowiedzi. W lutym 2017 roku osobiście do szkoły zadzwonił Arcyksiążę Austrii Markus Habsburg, dziękując za list oraz za interesujące materiały związane z Elblągiem. W imieniu Kanclerz Niemiec odpowiedziało Niemieckie Ministerstwo Kultury, informując nas o projektach realizowanych w ich kraju. W kwietniu nadeszła długo oczekiwana odpowiedź z Windsoru, gdzie w imieniu Królowej Anglii na królewskiej papeterii  Dama Dworu przekazała słowa Elżbiety II.