Licznik odwiedzin:        Szukaj  

Szkoła Wierna Dziedzictwu

              Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu podjęła działania mające na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty W ramach ubiegania się o Certyfikat należy podjąć zintegrowane działania służące:

1. Kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji .

2. Upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.

3. Rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i  państwowym.

4. Kształtowaniu tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

5. Wydobyciu wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”.

6. Wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.

7. Kształtowaniu umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.

8. Inspirowaniu uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

Nie oznacza to, że dotychczas nasza szkoła nie podejmowała działań, które są wymogiem uzyskania Certyfikatu. Program edukacji patriotycznej i regionalnej „Elbląg- nasza Mała Ojczyzna” jest corocznie realizowany i modyfikowany. Jego celem nadrzędnym jest zainteresowanie uczniów historią kraju, dziedzictwem ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionu.

Program obejmuje siedem obszarów, a jednym z nich jest tematyka poświęcona rozwijaniu postawy aktywnego patrioty. Cyklicznie organizowane są uroczystości związane z obchodami: Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Konstytucji 3 Maja.

Organizowane są konkursy dotyczące miasta Elbląga, charakterystyki poszczególnych regionów Polski z uwzględnieniem wiedzy o ludowych obrzędach, strojach czy regionalnych potrawach. W ramach tolerancji do innych kultur od trzech lat organizowany jest „Dzień języków obcych”, gdzie uczniowie prezentują zwyczaje, tradycje czy kulinaria krajów Unii Europejskiej. Natomiast wzmacnianiu poczucia przynależności do określonej wspólnoty służą nam tradycyjne wieczornice, w której uczestniczy lokalna społeczność. Uzupełnieniem kształtowania tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną jest korzystanie przez naszych uczniów z zajęć edukacyjnych i wystaw oferowanych przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną, Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Instytut Pamięci Narodowej w Elblągu.

Na szczególną uwagę zasługuje tu Muzeum Archeologiczno- Historyczne, które oferuje młodemu patriocie interaktywne narzędzia edukacyjne. Cyfrowe wizualizacje czy prezentacje multimedialne dotyczą takich wystaw jak: „ Truso- legenda Bałtyku” czy Elbląg Reconditus”. Zwieńczeniem jest projekcja filmu holograficznego pt. „Muzea ponad granicami”, który oglądają kolejne nasze roczniki.

Szkoła Podstawowa nr 23, ubiegając się o Certyfikat, nadal będzie kontynuować przyjęte założenia oraz podejmować nowe działania, służące kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i pielęgnowaniu tradycji.

************************************************************************************************************************

Elbląskie Święto Chleba i legendarny Piekarczyk

W 2016r. XI edycja Elbląskiego Święta Chleba rozpoczęła się 2 września, dlatego nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w nim razem ze swoimi wychowawcami.

Jarmark wyrobów regionalnych cieszy się od lat ogromną popularnością. Pomiędzy kramami z wypiekami, rękodziełem i sztuką ludową z najróżniejszych zakątków Polski oraz Litwy, przechadzał się też legendarny Piekarczyk, który od Krzyżaków Elbląg uratował. Wzbudził on wśród dzieci ogromne poruszenie, gdyż każde z nich doskonale zna legendę o czeladniku piekarskim, który „drewnianą łopatą przeciął w ostatniej chwili grube liny podtrzymujące kratę w Bramie Targowej. Tym samym sprawił, że mieszczanie mogli odeprzeć skutecznie najazd wojsk krzyżackich. Na jego cześć w Bramie Targowej zawieszona została owa słynna drewniana łopata, która według legendy znajdowała się tam przez kolejnych 250 lat. Dziś można zobaczyć jeszcze jej odcisk w głazie u wejścia do bramy.”

*************************************************************************************************************************

Włączamy historię- BohaterON !

Szkoła Podstawowa nr 23 dziękuje bohaterom Powstania Warszawskiego

We wrześniu 2016 roku  przyłączyliśmy się do edukacyjnego projektu BohaterON w celu upamiętnienia i uhonorowania uczestników Powstania Warszawskiego. Wysłaliśmy siedem kartek. Odbiorcami zostali:

  1. Stanisława  Delman- pseudonim „ Stacha”-służyła na Żoliborzu,
  2. Zofia Kurzepa- pseudonim „ Zośka”- sanitariuszka z Ochoty,
  3. Maria Nestorowicz- pseudonim „ Korwin”- sanitariuszka z Czerniakowa,
  4. Krystyna Piekarska- pseudonim „Krystyna”- sanitariuszka ze Śródmieścia,
  5. Danuta Sarnecka- pseudonim „ Wanda”- sanitariuszka ze Śródmieścia,
  6. Janina Woźnicka- pseudonim „Kitty”- łączniczka z Żoliborza,
  7. Ryszard Zieliński- pseudonim „ Ryś”- strzelec ze Śródmieścia.

Od września 2017 roku nasza szkoła przystąpi do II edycji „Kartka do Powstańca”

*************************************************************************************************************************

Akademia z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 23 odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Ważne narodowe święta mają w naszej placówce szczególnie uroczystą oprawę, ponieważ mamy w pamięci słowa Księdza Kardynała Wyszyńskiego : „...okruchy dziejów narodu są mocą jego ducha, trzeba więc podawać młodemu pokoleniu to pożywienie, aby naród nie zatracił związku z dziejami. Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.” Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Pani Dyrektor Joanna Celińska przywitała gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym szczególnym dniu. Byli to Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Pruszak oraz Pani Jolanta Lisewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Kierownik Referatu Edukacji przy Urzędzie Miasta Pani Beata Nosewicz, przedstawicielka Kuratorium Oświaty Pani Joanna Poźnikiewicz, Prezes ZNP Pan Gerard Przybylski, Przewodnicząca MKO NSZZ Solidarność Pani Aldona Iwko.

              W odświętnie przybranej sali część artystyczna rozpoczęła się polonezem zaprezentowanym przez uczniów klas czwartych, który wywołał burzę oklasków na widowni. Natomiast główną część uroczystości wypełnił montaż słowno-muzyczny, podczas którego narratorzy w skrócie zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ukazali ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.

Uczniowie śpiewali pieśni żołnierskie, patriotyczne oraz recytowali wiersze. Całości dopełniały pokazy slajdów ukazujące historię Rzeczpospolitej oraz sylwetki naszych bohaterów narodowych. Pragnęliśmy, aby ten występ skłonił uczniów do refleksji na temat ojczyzny, aby był lekcją patriotyzmu i historii oraz wyrazem pamięci o tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Fotorelację można znaleźć na stronie internetowej:

a) Elbląskiego Serwisu Miejskiego. http://www.elblag.eu/index.php/edukacja/9949-akademia-z-okazji-swieta-niepodleglosci

b) Telewizji Elbląskiej –Truso TV http://www.truso.tv/wiadomosci/44506,elblag-sp-23-swietowala-niepodleglosc Polski taniec narodowy w wykonaniu uczniów klasy czwartej. „Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy rusza I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,… I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi Dano hasło, zaczęto taniec ...”

W Szkole Podstawowej do polskiego tańca narodowego podczas obchodów Święta Niepodległości dnia 10 listopada 2016r. ruszyło dziesięć par, zachwycając zebranych strojami z epoki. Chłopcy, jak prawdziwi ułani, zgrabnie prowadzili swe panny w takt muzyki Wojciecha Kilara. „I szły pary po parach hucznie i wesoło, Rozkręcało się, znowu skręcało się koło, Jak wąż olbrzymi, w tysiąc łamiący się zwojów; Mieni się cętkowata, różna barwa strojów Damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca, Wyzłocona promieńmi zachodniego słońca”

*************************************************************************************************************************

          Koncert patriotyczny Leszka Boliboka „ Przeboje mistrzów muzyki polskiej”

15.11. 2016 roku gościem w naszej szkole był Leszek Bolibok- artysta muzyk orkiestry Teatru Muzycznego w Gdyni. Uczniowie z klas IV- VI mieli możliwość uczestniczyć w koncercie z okazji Święta Niepodległości „Przeboje Mistrzów Muzyki Polskiej”. Koncert przygotował i poprowadził Pan Leszek Bolibok. Artyści wykonali szereg utworów muzycznych z różnych epok. Były mazurki, krakowiaki i polonezy najwybitniejszych polskich muzyków, takich jak Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Wojciech Kilar, szereg pieśni o charakterze patriotycznym oraz utworów, które towarzyszyły Polakom w minionych wiekach. Do wykonania utworów włączyli się także uczniowie nucąc, wyklaskując znane rytmy, śpiewając znane im pieśni. Spotkanie z artystą było doskonałą żywą lekcją muzyki i patriotyzmu. Pomimo, że tematyka koncertu była poważna, wszyscy uczniowie świetnie się bawili.

**********************************************************************************************************************

          Film holograficzny- „ Historia ponad granicami” czyli Elbląg i Królewiec w trójwymiarowym wymiarze Koniec z zakurzonymi eksponatami!!!!

A może kino w muzeum? – przecież nigdzie w Polsce nie ma czegoś podobnego! A jednak!!! W 2014 roku Elbląskie Muzeum Archeologiczno- Historyczne zaprezentowało nowy wymiar zwiedzania.

Powstał film holograficzny, który oglądają kolejne roczniki z naszej szkoły. 13 grudnia 2016r. hologram „ Historia ponad granicami” obejrzała klasa 4a oraz 4b. „ Film pełen jest efektów specjalnych m.in. w postaci cyfrowo odtworzonej wikińskiej osady w Truso, zamków krzyżackich w Prusach, rekonstrukcji statków i samochodów produkowanych w przemysłowym Elblągu na początku minionego wieku. - Wszystko pojawia się, znika i przetwarza w ogniu, dymie i przy reagujących na dźwięki… fotelach widzów”- zachęca recenzja. Efekt- muzeum to nie nuda, tak mówią sami uczniowie. „Truso- legenda Bałtyku” 13 grudnia 2016 roku klasa 4a i 4b odwiedziły Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu. Obejrzały nową wystawę „ Truso- legenda Bałtyku”, która została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Próby odnalezienia Truso trwały prawie 400 lat, od kiedy w 1598 roku oksfordzki geograf opublikował informacje o istnieniu legendarnego portu gdzieś u ujścia Wisły. Osadę odkryto w 1981 roku, a nowoczesny i nowatorski sposób pokazuje , kim byli jego założyciele, czym się zajmowali i jak wyglądało ich życie codzienne. Uczniowie szczególnie byli zainteresowani cyfrową wizualizacją portu, z ciekawością oglądali makietę osady oraz kompas słoneczny. Duże wrażenie wywarła na nich postać dawnego mieszkańca Truso, z którym koniecznie chcieli mieć zdjęcie.

**********************************************************************************************************************     Oglądamy muzealne wystawy „ Elbląg Reconditus” , „ Świadectwa w twarzach- twarze historii” oraz „ Goci. Znad Bałtyku do Rzymu”” Grudzień 2016 roku- wchodzimy z dwoma klasami czwartymi do muzeum. Dzieci nagle ogarnia mrok, czuć atmosferę grozy. Wszędzie gruzy, ruiny, rozbite naczynia, gasnące i zapalające się światła. Zza rozwalonych ścian dochodzą jakieś tajemnicze szepty, urywane rozmowy i muzyka. To trzeszczy stary patefon, który się zacina. Wśród takiej scenografii wije się ścieżka zwiedzania. To scenografia do wystawy „Elbląg Reconditus”, która jest nowatorską próbą opowiedzenia dziejów Elbląga. Na trasie dzieci zatrzymują się przy starym albumie, który po wpływem ruchu ręki sam przewraca kolejne karty, ukazując losy dawnego Elbląga. To efekt zastosowania najnowszej technologii, która przemawia do wyobraźni uczniów na każdym etapie zwiedzania. Kolejna wystawa „Świadectwa w twarzach…” to obraz przedwojennego Elbląga widziana oczami dzieci. Jest to opowieść o życiu dawnych elblążan utrwalona w starych fotografiach, dokumentach i przedmiotach codziennego użytku. Oryginalną częścią wystawy, która najdłużej budziła zainteresowanie, była makieta dawnego, największego placu miasta. Uczniowie porównywali i omawiali obecny stan dzisiejszego Placu Słowiańskiego z dawną lokalizacją budynków na makiecie. Natomiast wystawa „ Goci. Znad tyku do Rzymu’ przeniosła nas do czasów potęgi Imperium Rzymskiego i jego upadku z ręki Gotów”. Wielkie wrażenie na uczniach zrobił zrekonstruowany grób księżniczki gockiej.

*********************************************************************************************************************ŚŚŚwiąteczna wieczornica w środowisku lokalnym

Dnia 20.12.2016 o godzinie 16.00 odbyła się w naszej szkole wieczornica pt. ,,W ten zimowy świąteczny czas”. Montaż słowno- muzyczny przygotowali uczniowie z klas IV –VI pod kierunkiem: Mirosławy Bisagi, Elizy Kaczmarczyk, Heleny Kubery, Edyty Kazimierczuk oraz Ewy Firgoń.

Zaszczycili nas swoją obecnością liczni goście. Wśród nich byli: emerytowani nauczyciele ,rodzice oraz harcerze, którzy przynieśli nam „Światełko Betlejemskie”, aby uczcić zbliżające się święta. Atrakcją wieczoru był występ pary tanecznej z klubu ’’Promyk’. Na koniec spotkania goście udali się na słodki poczęstunek, gdzie w miłej i nastrojowej atmosferze złożyli sobie świąteczne życzenia.

*************************************************************************************************************************

Jasełka z Piekarczykiem, który Elbląg od Krzyżaków uratował

           Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w naszej polskiej tradycji. Każdego roku, również w naszej szkole, ten moment jest wyjątkowy. Dnia 22 grudnia 2016 roku, w ostatni dzień nauki przed Świętami Bożego Narodzenia, przygotowano program artystyczny. Przedstawienie składało się z dwóch części. Najpierw dzieci z klasy 2c i 3b, w krótkim montażu słowno – muzycznym, przybliżyły wszystkim tradycje związane ze świętami.                 

W drugiej części uczniowie z klasy 4a i 4b zaprezentowali jasełka. Tegoroczne przedstawienie, oprócz elementów tradycyjnych takich jak: wędrówka Maryi i Józefa do Betlejem, pokłon pasterzy, dwór króla Heroda oraz złożenie darów przez Mędrców ze Wschodu, zawierało elementy regionalne. W poszczególne, tradycyjne sceny wplecione zostały dialogi z postaciami dobrze znanymi z elbląskich legend. Jedną z nich jest Piekarczyk, który uratował Elbląg od Krzyżaków.

          Młodzi aktorzy bardzo zaangażowali się w przedstawienie, co zostało nagrodzone gromkimi brawami. Widzowie wraz z aktorami wspólnie przeżywali przygody dzielnego Piekarczyka.

Dzieci, oprócz kultywowania tradycji, miały tez możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. W świąteczny nastrój wprowadziła publiczność piękna scenografia oraz stroje przygotowane specjalnie na potrzeby  przedstawienia. Całość przeplatały i tradycyjne kolędy oraz pastorałki, które  wspólnie z aktorami śpiewali widzowie.

         Na zakończenie Pani Dyrektor Joanna Celińska złożyła świąteczne życzenia uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. W świątecznym nastoju uczniowie rozeszli się do sal, w których odbyły się spotkania wigilijne.

*************************************************************************************************************************

Żywa lekcja historii

Dnia 11 stycznia 2017 roku gościliśmy w naszej szkole pana Krzysztofa Góreckiego wraz z Chorągwią Komturstwa Gniewskiego. Tematem Spotkania było rycerstwo średniowieczne. Dzięki sympatykom rekonstrukcji historii mogliśmy przenieść się w czasie. Podczas tej nietypowej lekcji obejrzeliśmy: pokaz walk rycerskich z użyciem broni średniowiecznej, pasowanie na rycerza oraz ślubowanie damie serca. Uczniowie dowiedzieli się, jak strzelało się z kuszy i ile ważyła zbroja rycerza spod Grunwaldu. Prowadzący, humorystyczny i przystępny sposób dla dzieci, przybliżył wszystkim realia epoki. Niemałą atrakcją było również to, że uczniowie mogli przymierzyć zbroje rycerskie oraz inne strojez epoki. Na zakończenie każdy mógł podejść i z bliska zobaczyć dużą kolekcję broni i rekwizytów.

 Dla każdego uczestnika była to bardzo ciekawa, pełna humoru i niecodzienna lekcja historii na żywo. Wszyscy przekonali się, że historia nie musi być nudna. Mamy nadzieję,      że ta nietypowa lekcja rozbudziła wyobraźnię uczniów i zachęciła do samodzielnego zgłębiania wiedzy historycznej.

*************************************************************************************************************************

Warsztaty o misiu Wojtku w Instytucie Pamięci Narodowej.

Dnia  28 lutego 2017r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat historii Misia Wojtka z II Korpusu gen. Władysława Andersa.  Zajęcia przeprowadziła Barbara Męczykowska z IPN w Gdańsku. Warsztaty zorganizowane zostały w Przystanku Historia im. Janusza Kurtyki w Elblągu. Historia niezwykłego niedźwiedzia-kaprala Wojtka, który walczył u boku Polaków z armii generała Władysława Andersa zadziwiła cały świat. Niedźwiadka przygarnęli w kwietniu 1942 roku polscy żołnierze w drodze z Pahlevi w Iranie do Palestyny. Dostali go za parę puszek konserw od przygodnie napotkanego perskiego chłopca. Matka niedźwiadka została zabita, a jego samego adoptowali żołnierze 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim. W ten sposób Wojtek, bo tak został nazwany zaczął karierę wojskową. Historia Kaprala Wojtka jest niezwykła, o czym przekonali się słoneczni uczniowie.

*************************************************************************************************************************

Słoneczna szkoła czyta dzieciom razem z żołnierzami z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

2 marca 2017r.zawitali do naszej szkoły niezwykli goście – żołnierze z 22. Bazy Lonictwa Taktycznego w Malborku. W ramach akcji „Słoneczna szkoła czyta dzieciom” przeczytali naszym uczniom oraz zaproszonym przedszkolakom z placówek nr.13, 15, oraz „Przyjaciele Kubusia” bajkę „Ołowiany Żołnierz”, a następnie zaprezentowali sprzęt , którym posługują się podczas swojej służby. Dowiedzieliśmy się jak pracują doświadczeni wojskowi, ale mieliśmy również możliwość dotknięcia poszczególnych sprzętów, przymierzenia wojskowych furażerek, hełmów i specjalnych butów do poruszania się po polu minowym. Niezwykłą popularnością cieszył się samobieżny robot do przenoszenia groźnych materiałów wybuchowych oraz niezwykły kombinezon ochronny. Spotkanie było niezwykle ciekawe, pouczające i emocjonujące. Na długo pozostanie w naszej pamięci. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii.

*************************************************************************************************************************

„Biało-Czerwona w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym”- I miejsce w miejskim konkursie fotograficznym.

W marcu przystąpiliśmy do dwóch konkursów, których organizatorem był poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wilk. Konkursy zostały objęte patronatem:
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu- Marka Pruszaka.
- Ogólnopolskiego Kwartalnika " Wyklęci".
- Fundacji" Łączka".
Prace wysłaliśmy w dwóch kategoriach konkursowych:
a) fotograficznej "Biało- Czerwona w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym",
b) plastycznej "Żołnierze Wyklęci- Bóg, Honor i Ojczyzna".
 Wśród szkół podstawowych zajęliśmy I miejsce w konkursie fotograficznym. Wygrało zdjęcie BLANKI ŻYLIŃSKIEJ I JULII MITKOWSKIEJ z klasy 3a. Wyróżnienie otrzymał chłopiec z tej samej klasy- MICHAŁ WYBRANIEC. Komisja wyróżniła także zdjęcie Szkoły Podstawowej nr 23, którego autorką jest Pani Izabela Cabała- wychowawczyni klasy 3a. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 marca 2017r. w Klubie 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. 

*************************************************************************************************************************

II Wielkanocna Paczka dla Bohatera. Walczyli dla nas, zawalczmy dla Nich!

W marcu przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „ Paczka dla Bohatera”. Zbiórka żywności w naszej szkole  trwała do 7 kwietnia. Zebrane rzeczy w Biurze Poselskim Posła Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Wilka odebrał radny miasta Elbląga Pan Marek Redziński. Koordynatorką akcji w szkole była pani Iwona Dąbrowska oraz pani Ewa Oklesińska.  

*************************************************************************************************************************

Pamięć o tych, którzy na wojnie stracili zdrowie”- udział w uroczystości poświęconej 98 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP.

Dnia 19 kwietnia uczniowie z klas szóstych wzięli udział w uroczystości poświęconej 98 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. Pod obeliskiem odsłoniętym w hołdzie inwalidom wojennym poczet sztandarowy trzymali uczniowie: Agnieszka Puszcz , Marika Hołub z klasy 6a oraz Jakub Engler z klasy 6b. W uroczystościach wziął udział wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak, Przewodniczący Rady Miasta Marek Pruszak.

Fotorelacje z udziałem uczniów z SP 23 ukazały się w Elbląskiej Gazecie Internetowej portEL.pl oraz w Elbląskim Dzienniku Internetowym info.elblag.pl.

http://www.portel.pl/wiadomosci/pamiec-o-tych-ktorzy-na-wojnie-stracili-zdrowie/97561

*************************************************************************************************************************

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja w Szkole Podstawowej nr23 oraz konkurs pieśni patriotycznej.

Maj to miesiąc szczególny w historii naszego kraju. Jest to czas, w którym pochylamy się nad naszym narodowym symbolem, jakim jest flaga państwowa i pamiętamy o uchwaleniu pierwszej w Europie  konstytucji z dnia 3 maja 1791r. Od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę  w 1918r. to jedno z najważniejszych świąt państwowych. 
            Z tej okazji 28 kwietnia uczniowie z klas IV - VI zaprezentowali program artystyczny, w którym nie zabrakło piosenki, wiedzy a także rysu historycznego.

Apel rozpoczął konkurs pieśni patriotycznej. Uczniowie do podkładu przygotowanego przez nauczycielkę muzyki Panią Elizę Kaczmarczyk zaśpiewali wybrane wcześniej przez siebie piosenki. Wśród nich znalazła się: „Rota”, „Wojenko, wojenko..”, „Przybyli ułani”, ‘Płynie Wisła”, „Ojczyzno ma” oraz „Piechota”. Pierwsze miejsce zdobyła klasa 6a wykonując wzruszającą pieśń „Ojczyzno ma”. Drugie miejsce uzyskała klasa 5b prezentując „Rotę”. Trzecie miejsce przypadło klasie 6b za rytmiczną „Piechotę”.

W drugiej części obchodów odbył się „Turniej Biało- Czerwonych”, gdzie uczniowie wykazywali się wiedzą na temat święta narodowego, jakim jest uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz ustawowego święta o nazwie Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

*************************************************************************************************************************

Królowa Anglii Elżbieta II odpisała na list wysłany przez Szkołę Podstawową nr 23

W lutym Szkoła Podstawowa nr 23 wysłała list z  serdecznymi pozdrowieniami dla Jej  Królewskiej Mości. W liście zawarto wiadomości o Elblągu oraz o powiązaniach historycznych pomiędzy Polską i Anglią. Królowa dowiedziała się, że angielscy kupcy mieli w Elblągu  swoje przedstawicielstwa handlowe oraz składy towarów. Z Anglii sprowadzano wysokiej jakości sukno i wełnę, a na Wyspy eksportowano  zboże orazświerkowe drewno. Popularność polskiego świerka wykorzystywanego w angielskim szkutnictwie była tak duża, że drzewo to nazwano „spruce”, co jest zapożyczeniem z języka polskiego, ponieważ  drewno sprowadzano  z Prus Królewskich. Na skutek wielu wydarzeń historycznych wymiana handlowa uległa ograniczeniu , ale   słowo ‘’spruce’’  w języku angielskim pozostało.

             Treścią listu była także informacja, że Szkoła Podstawowa nr 23  od 2006 roku  realizuje projekty finansowane ze środków EU, które mają na celu wymianę kulturową z dziewięcioma szkołami w Europie. W ramach Programu Erasmus +  „ W rajskim ogrodzie Europy” nauczyciele wraz z uczniami odwiedzili takie państwa jak: Łotwę, Włochy, Hiszpanię, Grecję oraz Austrię. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą byłoby niemożliwe, gdyby nie znajomość języka angielskiego, dlatego w naszej szkole dzieci uczą się go już od najmłodszych klas. Dzięki temu, uczestnicząc w projektach, mogą porozumiewać się ze swoimi rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół  europejskich. Dla nauczycieli projekty są cennym źródłem wiedzy, a dla naszych uczniów stanowią przykład zastosowania języka w sytuacjach dnia codziennego oraz dalszą zachętą do pracy nad opanowaniem  mowy  Szekspira.

           Jej Królewska Mość dowiedziała się także, że w naszej szkole organizowany jest  również „Dzień języków obcych”, których celem jest przybliżenie kultury danego państwa. Uczniowie przygotowują stroje, piosenki, tańce, inscenizacje czy potrawy charakterystyczne dla określonego kraju. Każda klasa prezentuje wybrane przez siebie państwo. Wśród nich jest także Wielka Brytania. 

Odpowiedź z Windsoru nadeszła  w kwietniu.

Oto treść listu, który w imieniu Jej Królewskiej Mości przesłała Dama Dworu  ( Lady-in Waiting)

Do pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 23

„ Królowej życzeniem jest, abym w jej imieniu napisała i podziękowała Wam za list, książkę oraz broszurkę, która była dołączona do listu.

To było bardzo uprzejme z Waszej strony poinformować jej KrólewskąMość o Waszym mieście Elblągu. Królowa była bardzo zainteresowana Waszą wymianą kulturalną prowadzoną z innymi szkołami europejskimi w ramach realizowanych i koordynowanych projektów.

Chcę jeszcze raz podziękować za Waszą kreatywność, troskę, jakąwykazujecie w dziedzinie edukacji młodych ludzi, tak jak to w liście zostało przedstawione.” 

Lady -in Waiting

*************************************************************************************************************************

Bohater polskiej legendy”- konkurs szkolnych świetlic zorganizowany przez SP nr 23 na najciekawszą legendarną kukiełkę.

Dnia 25 maja świetlica Szkoły Podstawowej Nr 23 w Elblągu rozstrzygnęła konkurs międzyświetlicowy na najpiękniejszą kukiełkę, ukazującą bohatera polskiej legendy. Napłynęło wiele prac przedstawiających: Smoka Wawelskiego, Złotą Kaczkę , Lajkonika, Piekarczyka oraz  Bazyliszka.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce – Aniela Wasiukiewicz SP 12

II miejsce – Aleksandra Filip SP 14 i Kinga Greń SP 14

III miejsce – Emilia Rynkowska SP 12

Wyróżnienia:

Martyna Marcinowska SP16

Błażej Kaczorek SP12

Dominika Lewczuk SP15

Agata Maternowska SP15

Maria Buberska SP15

*************************************************************************************************************************

„Bezpiecznie w ojczyźnie i w rodzinie”- festyn rodzinny w naszej szkole

             31 maja 2017 roku w godzinach 9.00 do 12.00   odbył się festyn rodzinny pod hasłem  „Bezpiecznie w rodzinie i ojczyźnie”.  Rodzice oraz ich pociechy mogli uczestniczyć w wielu konkurencjach sportowych, malowaniu twarzy, kiermaszu chleba, zabawie przy stoisku Erasmus +. Wśród atrakcji znalazło się również  i  stanowisko fotograficzne, które oferowało wesołe zdjęcia, do których można było pozować w najróżniejszych strojach. Stylizacja obejmowała suknię  księżniczki, zbroję rycerza oraz zmianę fryzury. Po przygotowaniach można było się udać  na sesję zdjęciową. Wszelkiego rodzaju konkursy były nagradzane drobnymi upominkami.

Kolejną atrakcję przygotowało Wodne  Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu, które przeprowadziło pokaz pomocy przedmedycznej dla rodziców i dzieci.  Chętne osoby mogły spróbować swoich sił na fantomach.

Błysk w oczach dzieci wywołał również wjazd radiowozu policji.  Uczniowie oglądali jego wyposażenie, włączali sygnał dźwiękowy, wydawali komendę przez megafon oraz rozmawiali z policjantami.  Jednak największą atrakcję  przygotowała Państwowa Straż Pożarna w Elblągu tworząc  kurtynę wodną, pod którą każdy maluch chciał przebiec. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się także możliwość zwiedzania wozu strażackiego i zadawania wielu pytań strażakom na temat ich pracy.

Podczas festynu można było się  również zatracić w smakach "chłopskiego jadła" - pysznego chleba z jeszcze pyszniejszym smalcem i ogóreczkiem. W kawiarence oferowano takie bogactwo ciast, że trudno było wybrać - a to za sprawą rodziców naszych uczniów.

Festyn zakończyliśmy koncertem pod chmurką. Dzieci ze Szkoły Muzycznej przedstawiły swoje umiejętności i zagrały dla rówieśników.

Wszyscy, którzy tego dnia przyszli do szkoły, uczestniczyli w innych niż zwykle zajęciach. Byli zadowoleni, odczuwali radość i satysfakcję z podjętych działań. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Atrakcje zorganizowane tego dnia dla dzieci i rodziców to przykład zdrowego spędzania wolnego czasu oraz dobry sposób na integrację rodziny.

*************************************************************************************************************************

Mieszko I i Wikingowie- żywa lekcja historii przedstawiona przez Bractwo Rycerskie „Kerin”.

Dnia 09.06 2017 roku gościliśmy w naszej szkole Bractwo Rycerskie „Kerin”. Tematem żywej lekcji historii była kraina dawnych Słowian „Mieszka I i Wikingów”. Udział w niej wzięli uczniowie z klas 4-6 oraz maluchy z 1a. Prowadzący opowiedzieli o zwyczajach i wierzeniach Słowian. Dzieci zostały zaangażowane do przedstawienia scenki ślubu Mieszka i Dobrawy oraz chrztu Polski czyli wydarzeń, które zapoczątkowały naszą państwowość. Przybliżone zostały przyczyny przyjęcia chrztu z rąk Czechów. Rycerze ciekawie przedstawili podboje Mieszka I i jego drużyny, zaprezentowali uzbrojenie wojów oraz Wikingów.  Wszyscy przeżyli ciekawą wyprawę do czasów naszych przodków. Uczniom bardzo podobał się  humorystyczny sposób  przekazywania dawnych wydarzeń.

*************************************************************************************************************************

„780 lat założenia Elbląga”- III miejsce w miejskim konkursie plastycznym.

Dnia 9 czerwca w krużganku Galerii El odbyło się wręczenie nagród dla uczestników konkursu plastycznego " 780 lat założenia Elbląga". Z wielką radością informujemy,że uczennica naszej szkoły Amelia Lawendowska z klasy 6 a otrzymała III miejsce w kategorii wiekowej 9-12 lat.

Do konkursu dostarczonych zostało około 200 prac uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Nasza uczennica otrzymała z rąk Pana Wiceprezydenta i organizatorów, dyplom oraz nagrody : powerbank oraz pendrive. Opiekunem artystycznym była p. Eliza Kaczmarczyk. Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia na drodze artystycznej oraz zapraszamy uczniów do chętnego brania udziału w  kolejnych konkursach plastycznych.


 

 

Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.