Licznik odwiedzin:        Szukaj  

Misja

Wszystkim uczniom:  Zapewnia opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz warunki pełnego bezpieczeństwa podczas zajęć, organizowanych przez szkołę na terenie placówki i poza nią. Stwarza możliwość rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, fizycznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Pomaga w pełnym rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych oraz sportowych. Zachowuje godność osobistą oraz wolność światopoglądową i wyznaniową każdego dziecka jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego.

Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.