Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu

 

Dyrektor:

mgr Anna Sobolak

Wicedyrektor:

mgr Sylwia Kulesza

Nasza kadra:

1. mgr Babecka Lena - filologia germaniska; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; socjoterapia
2. mgr Białczyk Alicja - wychowanie fizyczne; organizacja i zarządzanie sportem
3. mgr Bisaga Mirosława - j. polski; artterapia i terapia zajęciowa; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz kształcenie integracyjne
4. mgr Brandt - Hazurewicz Iga - pedagogika społeczna, pedagogika kształcenia zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego; diagnostyka i terapia pedagogiczna
5. mgr Brocka Agnieszka - j. polski; historia i społeczeństwo; etyka
6. mgr Cabała Izabela
7. mgr Chojecka Monika - pedagogika; edukacja wczesnoszkolna; terapia pedagogiczna; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
8. mgr Chudzik Monika - j. polski; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; socjoterapia
9. mgr Cieślik Małgorzata - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, rewalidacja- terapia
10. mgr Cieśluk Natalia - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej, terapia pedagogiczna; pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; doradca zawodowy
11. mgr Ciok Dorota - pedagogika społeczna oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowania przedszkolnego
12. mgr Cytacka Agnieszka - pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, edukacja i rehabilitacja osób z niepłnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna
13. mgr Dąbrowska Iwona - j. polski; resocjalizacja; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; logopedia
14. mgr Dąbrowska Monika - pedagogika specjalna; logopedia; terapeia logopedyczna; pedagogika rewalidacyjna
15. mgr Decyk Małgorzata - psychologia; pedagogika opiekuńcza i rewalidacyjna
16. mgr Ferdyn Małgorzata - j. angielski; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; bibliotekoznawstwo
17. mgr Firgoń Ewa - pedagogika; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; bibliotekoznawstwo
18. mgr Głowińska Iwona - biologia; teologia; bibliotekoznawstwo
19. mgr Grabowska Małgorzata - pedagogika specjalna; pedagogika korekcyjno- kompensacyjna; terapia pedagogiczna
20. mgr Iwaszkiewicz Agnieszka - pedagogia; pedagogika resocjalizacyjna; informatyka; matematyka; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; terapia pedagogiczna z socjoterapią
21.
mgr Jankowska Luiza - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej; socjoterapia 
22. mgr Jaroszewicz Renata - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego; terapia pedagogiczna; gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna; kinezjologia edukacyjna
23. mgr Jarmuszczak- Jachym Weronika - pedagogika: poradnictwo i pomoc psychologiczna; poradnictwo zawodowe i coaching kariery; edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
24. mgr Kaczmarczyk Eliza - edukacja artystyczna; chórmistrzostwo; emisja głosu
25. mgr Karcz Ewa - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz kształcenie integracyjne
26. mgr Kazimierczuk Edyta - biologia; w.d.ż; terapia pedagogiczna; geografia; edukacja prorodzinna
27. mgr Kępińska Małgorzata - pedagogika; pedagogika resocjalizacyjna, edukacja wczesnoszkolna i wychowania przedszkolnego; socjoterapia; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; terapia pedagogiczna
28. mgr Knowska Ewa - pedagogika: w zakresie edukacji zdrowotnej, opiekunczo- wychowawcza i pracy socjalnej; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; matematyka; diagnostyka i terapia pedagogiczna; artterapia i terapia zajęciowa
29. mgr Kołtek Urszula - j. niemiecki
30. mgr Kras Jolanta - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
31. mgr Krawczewska-Rac Agnieszka - pedagogika; pedagogika edukacji wczesnoszkolnej; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pracą socjalną; logopedia
32. mgr Krzemińska Marcelina - j. angielski
33. mgr Kubicka Karina - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
34. mgr Kulesza Sylwia - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
35. inż. Łysakowska Marta - j. angielski
36.
mgr Mackiel Aneta - informatyka; matematyka; pedagogika edukacji wczesnoszkolnej
37. mgr Makowska Klaudia - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej; instrumentalistyka; emsja głosu
38. mgr Marciniec Krzysztof - teologia; katecheza; wychowanie fizyczne
39. mgr Markiewicz Nadiya - j. angielski; j. niemiecki; ukrainoznawstwo
40. mgr Mazanowska Grażyna - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
41. mgr Mierzwińska Dominika - j. polski; logopedia; pedagogika specjalna; terapia osób ze spectrum autyzmu
42. mgr Ogórek Karolina - chemia
43. mgr Oklesińska Ewa - teologia; katecheza; historia; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; diagnostyka i terapia pedagogiczna; artterapia i terapia zajęciowa, WOS
44. mgr Pawłow Andrzej - wychowanie fizyczne
45. mgr Pietrzak Jadwiga - fizyka
46. mgr Pińkowska Monika - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej; terapia pedagogiczna; wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia; logopedia
47. mgr Ptasznik Elżbieta - geografia; przyroda
48. mgr Romanik Angelika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; zarządzanie BHP; w.d.ż; edukacja dla bezpieczeństwa
49. mgr Rynkiewicz Magdalena - matematyka; informatyka
50. mgr Sobolak Anna - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej; j. polski; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
51. mgr Szatyński Maciej - filologia; bibliotekoznawstwo
52. mgr Tomaszewska-Kowalczyk Dorota - pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; tyflopedagogika
53. mgr Tonga Karolina - pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz edukacji wczesnoszkolnej
54. mgr Tyburska Elżbieta - pedagogika edukacji wczesnoszkolnej; terapia pedagogiczna; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; matematyka
55. inż. Wiktorowska Justyna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; pedagogika edukacji wczesnoszkolnej
56. mgr Wiśniewska Dorota - biologia; chemia
57. mgr Wójcik Teresa - j. polski; pedagogika wychowania przedszkolnego; bibliotekoznawstwo; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; terapia pedagagogiczna
58. mgr Wysocka Angelika - pedagogika; pedagogika opiekuńcza oraz edukacji wczesnoszkolnej; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; terapia pedagogiczna; surdopedagogika
59. mgr Zacheja Magdalena - pedagogika edukacji zintegrowanej; logopedia
60. mgr Zajkowska Bożena - pedagogika opiekunczo- wychowawcza oraz edukacji wczesnoszkolnej
61. mgr Zielińska Małgorzata - j. angielski