ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE

W M-CU LISTOPADZIE 2021R.

OBIAD DZIECI  18 DNI  x  4,00 zł   72,00

KOLACJA DZIECI 18 DNI X 4,00 = 72,00 

OBIAD PRACOWNICY 18 DNI   x  9,20 zł  =  165,60  

 

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY DO DNIA 04.11.2021R.

(winny znajdować się na rachunku bankowym)

87 1020 1752 0000 0502 0231 1892