ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIEW

M-CU MARCU 2021R.

OBIAD DZIECI  23 DNI  x  4,00 zł   92,00 

OBIAD PRACOWNICY 23 DNI   x  7,00 zł  =  161,00  

 

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY DO DNIA 03.03.2021R.

(winny znajdować się na rachunku bankowym)

87 1020 1752 0000 0502 0231 1892