Opłaty za wyżywienie

ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIEW M-CU KWIETNIU  2023R.

OBIAD DZIECI 16 DNI  x  5,50 zł   88,00

OBIAD PRACOWNICY 16 DNI   x  13,00 zł  =  208,00

 

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY

 

87 1020 1752 0000 0502 0231 1892

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY

DO DNIA 05.04.2023r.(winny znajdować się na rachunku bankowym)