Opłaty za wyżywienie

ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIEW M-CU GRUDNIU 2022R.

OBIAD DZIECI  15 DNI  x  5,50 zł   82,50

OBIAD PRACOWNICY 15 DNI   x  13,00 zł  =  195,00

 

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY

DO DNIA 05.12.2022r.(winny znajdować się na rachunku bankowym)

87 1020 1752 0000 0502 0231 1892

Przypominamy, że w miesiącu grudniu nie stosuje się odpisów zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2013 z dnia 13.02.2013r.

W miesiącu grudniu 2022r. wyżywienie do dnia 21.12.2022r.