Opłaty za wyżywienie

ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIEW M-CU LISTOPADZIE  2023R.

OBIAD DZIECI 20 DNI  x  6,50 zł   130,00

OBIAD PRACOWNICY 20 DNI   x  14,50 zł  =  290,00

 

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY

 

 

87 1020 1752 0000 0502 0231 1892

 

DO DNIA 05.11.2023r.(winny znajdować się na rachunku bankowym)