Strefa Rodzica - Podręczniki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/23

 

I klasa

 

 • Wielka Przygoda. Podręcznik cz. 1,
 • Wielka Przygoda. Podręcznik cz. 2,
 • Wielka Przygoda. Podręcznik cz. 3,
 • Wielka Przygoda. Podręcznik cz. 4,
 • Ćwiczenia:
  • Wielka Przygoda: Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna – zeszyt ćwiczeń cz. 1, 2, 3, 4,
  • Wielka Przygoda: Edukacja matematyczna – zeszyt ćwiczeń cz. 1,2,3,4
  • Informatyka – zeszyt ćwiczeń,
  • Muzyka – zeszyt ćwiczeń,
  • Wielka Przygoda – zeszyt do kaligrafii,
  • Teczka artysty – zeszyt ćwiczeń

II klasa

 

 • Wielka Przygoda. Podręcznik cz. 1,
 • Wielka Przygoda. Podręcznik cz. 2,
 • Wielka Przygoda. Matematyka cz. 1,
 • Wielka Przygoda. Matematyka cz. 2,
 • Ćwiczenia:
  • Wielka Przygoda: Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna – zeszyt ćwiczeń cz. 1, 2, 3, 4
  • Wielka Przygoda: Edukacja matematyczna – zeszyt ćwiczeń cz. 1, 2, 3, 4
  • Wielka Przygoda. Czytanie ze zrozumieniem – zeszyt ćwiczeń,
  • Informatyka. Klasa 2 – zeszyt ćwiczeń,
  • Muzyka. Klasa 2 – zeszyt ćwiczeń,
  • Teczka artysty – zeszyt ćwiczeń,
  • Wyprawka. Klasa 2 – zeszyt ćwiczeń

III klasa

 

 • Wielka Przygoda. Podręcznik cz. 1,
 • Wielka Przygoda. Podręcznik cz. 2,
 • Wielka Przygoda. Przyroda. Podręcznik,
 • Wielka Przygoda. Matematyka. Podręcznik cz. 1,
 • Wielka Przygoda. Matematyka. Podręcznik cz. 2,
 • Ćwiczenia:
  • Wielka Przygoda. Edukacja przyrodnicza – zeszyt ćwiczeń,
  • Wielka Przygoda. Edukacja polonistyczna i społeczna – zeszyt ćwiczeń cz. 1, 2, 3, 4,
  • Wielka Przygoda. Edukacja matematyczna – zeszyt ćwiczeń cz. 1, 2, 3, 4,
  • Wielka Przygoda. Czytanie ze zrozumieniem – zeszyt ćwiczeń,
  • Informatyka. Klasa 3 – zeszyt ćwiczeń,
  • Muzyka. Klasa 3 – zeszyt ćwiczeń,
  • Teczka artysty. Klasa 3 – zeszyt ćwiczeń,
  • Wyprawka. Klasa 3 – zeszyt ćwiczeń

IV klasa

 

 1. Język polski: A. Łuczak i inni „Między nami”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 2. Historia: T. Małkowski „Historia. Klasa 4”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 3. Matematyka: M. Dobrowolska i inni „Matematyka plusem”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 4. Przyroda: M. Marko-Wołowska „Tajemnice przyrody”, wyd. Nowa Era,
 5. Technika: L. Łabecki i inni „Jak to działa”, wyd. Nowa Era,
 6. Plastyka: J. Lukas „Do dzieła!”, wyd. Nowa Era,
 7. Muzyka: M. Gromek i inni „Lekcja Muzyki 4”, wyd. Nowa Era,
 8. Informatyka: G. Koba „Teraz bajty. Informatyka Klasa 4”, wyd. Migra,
 9. Język angielski: N. Beave „Brainy. Klasa 4”, wyd MacMillan Education

V klasa

 

 1. Język polski: A Łuczak i inni „Między nami. Klasa 5”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 2. Historia: T. Małkowski „Historia. Klasa 5”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 3. Matematyka: M. Braun i inni „Matematyka z kluczem. Klasa 5” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń wersja C.
 4. Biologia: M. Sękas i inni „Puls życia. Biologia. Klasa 5” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń,
 5. Geografia: F. Szlajfer i inni „Planeta Nowa. Klasa 5” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń,
 6. Technika: L. Łabecki i inni „Jak to działa. Klasa 5”, wyd. Nowa Era,
 7. Plastyka: J. Lukas „Do dzieła! Klasa 5”, wyd. Nowa Era,
 8. Muzyka: M. Gromek i inni „Lekcja Muzyki 5”, wyd. Nowa Era,
 9. Informatyka: G. Koba „Teraz bajty. Informatyka Klasa 5”, wyd. Migra,
 10. Język angielski: N. Beave „Brainy. Klasa 5”, wyd MacMillan Education + zeszyt ćwiczeń

VI Klasa

 

 1. Język polski: A Łuczak i inni „Między nami. Klasa 6”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 2. Historia: T. Małkowski „Historia. Klasa 6”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 3. Matematyka: M. Braun i inni „Matematyka z kluczem. Klasa 6” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń,
 4. Biologia: M. Sękas i inni „Puls życia. Biologia. Klasa 6” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń,
 5. Geografia: F. Szlajfer i inni „Planeta Nowa. Klasa 6” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń,
 6. Technika: L. Łabecki i inni „Jak to działa. Klasa 6”, wyd. Nowa Era,
 7. Plastyka: J. Lukas „Do dzieła! Klasa 6”, wyd. Nowa Era,
 8. Muzyka: M. Gromek i inni „Lekcja Muzyki 6”, wyd. Nowa Era,
 9. Informatyka: G. Koba „Teraz bajty. Informatyka Klasa 6”, wyd. Migra,
 10. Język angielski: N. Beave „Brainy. Klasa 6”, wyd MacMillan Education + zeszyt ćwiczeń

VII klasa

 

 1. Język polski: A Łuczak i inni „Między nami. Klasa 7”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 2. Historia: T. Małkowski „Historia. Klasa 7”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 3. Matematyka: Matematyka: M. Dobrowolska i inni „Matematyka plusem. Klasa 7”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń
 4. Biologia: M. Sękas i inni „Puls życia. Biologia. Klasa 7” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń,
 5. Geografia: F. Malarz i inni „Planeta Nowa. Klasa 7” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń,
 6. Fizyka: G. Francuz-Ornat i inni „Spotkania z Fizyką. Klasa 7” wyd. Nowa Era
 7. Chemia: J. Kulawik i inni „Chemia Nowej Ery. Klasa 7” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń
 8. Plastyka: M. Ipczyńska „Do dzieła! Klasa 7”, wyd. Nowa Era,
 9. Muzyka: M. Gromek i inni „Lekcja Muzyki 7”, wyd. Nowa Era,
 10. Informatyka: G. Koba „Teraz bajty. Informatyka Klasa 7”, wyd. Migra,
 11. Język angielski: M. Mann „Repetytorium ósmoklasisty. Część 1”, wyd MacMillan Education + zeszyt ćwiczeń
 12. Język niemiecki: G. Motta i inni „Maxumal 1. Klasa 7” wyd. Klett + zeszyt ćwiczeń

VIII klasa

 

 1. Język polski: A Łuczak i inni „Między nami. Klasa 8”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 2. Historia: T. Małkowski „Historia. Klasa 8”, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń,
 3. Matematyka: M. Braun i inni „Matematyka z kluczem. Klasa 8” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń wersja C,
 4. Biologia: M. Sękas i inni „Puls życia. Biologia. Klasa 8” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń,
 5. Geografia: T. Rachwał i inni „Planeta Nowa. Klasa 8” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń,
 6. Fizyka: G. Francuz-Ornat i inni „Spotkania z Fizyką. Klasa 8” wyd. Nowa Era
 7. Chemia: J. Kulawik i inni „Chemia Nowej Ery. Klasa 8” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń
 8. WOS: I. Janicka „Dziś i jutro. Klasa 8”, wyd. Nowa Era,
 9. Edukacja dla bezpieczeństwa: J. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”, wyd. Nowa Era,
 10. Informatyka: G. Koba „Teraz bajty. Informatyka Klasa 8”, wyd. Migra,
 11. Język angielski: M. Mann „Repetytorium ósmoklasisty. Część 2”, wyd MacMillan Education + zeszyt ćwiczeń
 12. Język niemiecki: G. Motta i inni „Maxumal 2. Klasa 8” wyd. Klett + zeszyt ćwiczeń

 

 

 

Wykaz podręczników – rok szkolny 2019/2020

 

NUMER W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

PRZEDMIOT

KLASA

WYDAWNICTWO

NAZWA PODRĘCZNIKA

1.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I-II

WSiP

Nowi tropiciele

2.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

III

WSiP

Tropiciele

3.

JĘZYK ANGIELSKI

I-II

NOWA ERA

Hello Explorer

4.

JĘZYK ANGIELSKI

III

WSiP/Oxford

Young Treetops

5.

JĘZYK POLSKI

IV-VIII

GWO

Między nami

6.

JĘZYK ANGIELSKI

IV

NOWA ERA

Junior Explorer

7.

JĘZYK ANGIELSKI

V

McMillan

Brainy 5

8.

JĘZYK ANGIELSKI

VI

Oxford

Steps Ferward

9.

JĘZYK ANGIELSKI

VII

Nowa Era

Teen Explorer

10.

JĘZYK ANGIELSKI

VIII

Oxford

Repetytorium ośmioklasisty.

11.

JĘZYK NIEMIECKI

VII- VIII

NOWA ERA

Meine Deutschtour

12.

MATEMATYKA

IV-VIII

GWO

Matematyka  z plusem

13.

PRZYRODA

IV,VI

NOWA ERA

Tajemnice przyrody

 

14.

BIOLOGIA

V,VII-VIII

NOWA ERA

Puls życia

15.

GEOGRAFIA

V,VII,VIII

NOWA ERA

Planeta Nowa

16.

HISTORIA

IV-V, VII-VIII

GWO

Podróże w czasie

17.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

VI

NOWA ERA/PWN

My i historia

18.

CHEMIA

VII-VIII

NOWA ERA

Chemia Nowej Ery

19.

FIZYKA

VII-VIII

NOWA ERA

Spotkania z fizyką

20.

PLASTYKA

IV-VII

NOWA ERA

Do dzieła

21.

MUZYKA

IV,VII

NOWA ERA

Lekcja muzyki

22.

MUZYKA

V,VI

NOWA ERA

I gra muzyka

23.

TECHNIKA

IV

NOWA ERA

Jak to działa

24.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

V,VI

NOWA ERA

Jak to działa

25.

INFORMATYKA

IV-V,VII-VII

MIGRA

Teraz bajty

26.

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

VI

MIGRA

Bez podręcznika.

27.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

IV-VII

„Zdrowie-sport-rekreacja” – koncepcja edukacji fizycznej w szkole Podstawowej klas IV-VIII.

28.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

I-III

Program nauczania gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III szkoły podstawowej.

29.

RELIGIA

I

Św. Wojciech

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa + karty pracy

30.

RELIGIA

II

Św. Wojciech

Kochamy Pana Jezusa + karty

31.

RELIGIA

III

Św. Wojciech

Przyjmujemy Pana Jezusa         + katy pracy

32.

RELIGIA

IV

Św. Wojciech

Jestem chrześcijaninem

+ karty pracy

33.

RELIGIA

V

Św. Wojciech

Wierzę w Boga

 

34.

RELIGIA

VI

Św. Wojciech

 

Wierzę w kościół

+ karty pracy

35.

RELIGIA

VII

Św. Wojciech

Spotkanie ze słowem

+ karty pracy

36.

RELIGIA

VIII

Św. Wojciech

Aby nie ustać w drodze + karty pracy

37.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

V-VI

 

 

Bez podręcznika.

 

38.

DORADZTWO ZAWODOWE

VII-VIII

 

Bez podręcznika.

39.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

VIII

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie.

40.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

VIII

Nowa Era

Dziś i jutro.