Licznik odwiedzin:        Szukaj  

Strefa Ucznia - Weź udział w konkursie!

KONKURS PLASTYCZNY

Eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego„Zapobiegajmy Pożarom”

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo - gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Konkurs prowadzony jest w 5 grupach:

 • I grupa : przedszkola
 • II grupa : szkoła podstawowa I-III
 • III grupa : szkoła podstawowa IV-VII
 • IV grupa : gimnazjum
 • V grupa : szkoły ponadgimnazjalne

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki.

Każdy autor może wykonać tylko jedną pracę.

Prace konkursowe należy złożyć do  10.12.17 u p. Agnieszki Iwaszkiewicz, sala nr 7.


Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu ogłosiła konkurs na zbiórkę karmy dla podopiecznych naszego schroniska. 

Należy zebrać jak największą ilość karmy (suchej i mokrej) dla psów i kotów.
Wyłonione zostaną trzy placówki, które zbiorą i przywiozą największą ilość karmy 
Nagroda:

I miejsce - sprzęt rekreacyjno sportowy o wartości 200 złotych oraz niespodzianka
II i III miejsce - nagrody niespodzianki.

Karmę prosimy przynosić do p.Agnieszki Iwaszkiewicz, sala nr 7.

Serdecznie zapraszamy.


Zapraszamy do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „Z baśniowego kufra”

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI.

Ze szkoły wybieramy tylko 5 prac.

Uczestnicy konkursu wykonują dowolny, magiczny przedmiot z baśni lub legendy. Przedmiot powinien być wykonany wyłącznie w formie przestrzennej.

Prace należy złożyć do 17 października do sali nr 7 (p. Kępińska, p. Kras) lub do sali nr 9   (p. Brandt).

Zapraszamy do wzięcia udziału

Brandt Iga,Kępińska Małgorzata Kras Jolanta


KONKURS PLASTYCZNY
                   MOJE WYCIECZKI PO WYSOCZYŹNIE ELBLĄSKIEJ
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „MOJE WYCIECZKI PO WYSOCZYŹNIE ELBLĄSKIEJ” jest Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu.
2. Tematem konkursu jest prezentacja przyrody i krajobrazów występujących na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
3. Konkurs ma na celu: upowszechnianie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów chronionych Wysoczyny Elbląskiej; zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania turystyki umożliwiającej bezpośredni kontakt z przyrodą; kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowni plastycznych, młodzieżowych ognisk plastycznych itp.
5. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne, autorskie, wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.
6. Prace powinny spełniać następujące warunki: technika: malarstwo (akwarela, tempera, farby olejne), grafika (linoryt, monotypia, rysunek piórkiem); format: A 3.
7. Warunkiem poddania ocenie prac konkursowych jest zamieszczenie na odwrocie każdej z nich informacji zawierającej: tytuł pracy; imię i nazwisko oraz wiek autora w latach; nazwę szkoły lub innej instytucji, a także dokładny adres oraz numer telefonu; imię i nazwisko opiekuna.
8. Prace konkursowe należy złożyć do  30.10.17 u p. Agnieszki Iwaszkiewicz, sala nr 7.

 


 

                       MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI

                 „JESTEM WIDOCZNY – JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”

Konkurs jest formą realizacji zagadnień zawartych w programie Miejskiego Centrum BRD Nr 1 w Elblągu oraz wdrażanym w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu autorskim programie Małgorzaty Staneckiej promującym zagadnienia bezpieczeństwa ucznia w ruchu drogowym, w szkole i w domu „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”, a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu.

Tematyka prac: „Jestem widoczny – jestem bezpieczny na drodze”.

W konkursie udział biorą uczniowie klas O – III oraz dzieci z przedszkoli (5 i 6- latki)

Konkurs oceniany będzie na trzech poziomach: 

 1. - dzieci z przedszkoli i uczniowie klas O-I,
 2. - uczniowie klas II,
 3. - uczniowie klas III.

Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • Zgodność z tematem.
 • Pomysłowość i samodzielność wykonania.
 • Technika prac:
 • formy plastyczne: rysunek, wydzieranka, wyklejanka, prace malarskie – dla dzieci
  z przedszkoli i uczniów klas O i I;
 • format prac plastycznych A3;
 • formy literackie: hasło, wiersz, opowiadanie – dla uczniów klas II i III.

PRACE NELEŻY SKŁADAĆ DO 17.10.17 U p.Agnieszki Iwaszkiewicz, sala nr 7.                                

                     


                   

Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.