Strefa Ucznia - Świetlica szkolna

Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę wychowawczą, umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości. Uczniowie mają możliwość rozwoju swych zainteresowań i zdolności. Świetlica udziela pomocy uczniom mającym problemy w nauce. Kształtuje nawyki higieny osobistej i współżycie w grupie. Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku od 6.30 do 16.00.

W szkole działa również świetlica popołudniowa ( od 13.00 do 17.00) w której realizowane są programy profilaktyczne. Oferuje ona pomoc w nauce, pomoc pedagogiczna i psychologiczną. Organizuje kulturalny wypoczynek, dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Zapraszamy do odwiedzenia strony facebook naszej szkoły , na której umieszczamy zdjęcia i informacje z działalności świetlicy.


W związku z rozpoczęciem ferii zimowych straż miejska przeprowadza pogadanki w szkołach podstawowych, w których organizowane są półzimowiska. Głównym tematem spotkań jest bezpieczeństwo podczas ferii: w jakich miejscach możemy zjeżdżać na sankach, jakie lodowiska wybierać do jazdy na łyżwach oraz jak zachować się podczas spotkania z osobą nieznajomą? Jak bawić się na śniegu, aby całym i zdrowym wrócić
po feriach do szkoły? Strażnicy wspominają także o smogu i szkodliwości spalania odpadów: skąd się bierze, jak działa na nasze zdrowie i środowisko oraz czym możemy palić w piecach?Jak co roku w okresie ferii zimowych straż miejska zwiększyła patrolowanie oraz monitorowanie terenów wokół szkół i placówek, w których organizowane są zajęcia i wypoczynek dla dzieci.  Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu
autor: Informacja prasowa        

 Źródło: http://www.elblag.net/artykuly/elblag-sposob-na-bezpieczne-ferie-zimowe,34131.htm