Strefa Przedszkolaka - Opłata

ZWOLNIENIA Z OPŁAT

 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

KARTY DUŻEJ RODZINY

Dzieci posiadające Miejską Kartę Dużej Rodziny

zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu

zwolnione są z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu  

(dot. opłaty za godziny)

  • W przypadku posiadania takiej karty wniosek o zwolnienie należy pobrać z Sekretariatu szkoły.
  • Wypełniony złożyć wraz z kserokopią miejskiej KDR.
  • Każde przedłużenie ważności karty, również należy zgłosić na nowym wniosku wraz z kserokopią nowej karty.

Zwolnienie z opłat będzie obowiązywało tylko od czasu zgłoszenia do czasu ważności Karty, proszę więc każde przedłużenie zgłaszać

w Sekretariacie szkoły.

 

DECYZJE Z MOPS

  • Decyzje MOPS na dożywianie dzieci proszę przedkładać

Intendentowi Szkoły.

  • Zwolnienie z opłat za wyżywienie będzie obowiązywało od dnia złożenia decyzji