Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej, jako druga Tysiąclatka w Elblągu, została zbudowana dzięki składkom społecznym, wpłacanym przez mieszkańców naszego miasta. Od 1 września 1965 roku, do czasu zakończenia budowy, nauka odbywała się w sąsiednich szkołach Nr: 7, 9, 11 i 19.
10 lutego 1965r. nastąpiło odczytanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego,

13 lutego 1966r. dokonano uroczystego przekazania obiektu do użytku, nadano szkole imię Marii Dąbrowskiej, odsłonięto tablicę pamiątkową, wręczono uczniom i nauczycielom sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski.