Strefa Przedszkolaka - Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6.00 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne i w małych grupach, zabawy w kącikach zainteresowań, wspieranie samodzielnych działań dzieci. Gry oraz zabawy dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna z dzieckiem.

7.30 – 8.30 Czynności porządkowo – gospodarcze, zabawy orientacyjno-porządkowe, zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno–sanitarne. Śniadanie – kultura spożywania posiłku.

8.30 – 9.00 (grupy młodsze) oraz 8.30 – 9.30 (grupy starsze) Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej.

9.00 – 10.00 Zajęcia z języka angielskiego i religii. Praca indywidualna bądź w mniejszych grupach oparta na kartach pracy. Realizacja zajęć dodatkowych (np. warsztaty teatralne raz w miesiącu, co tydzień zajęcia sportowe z trenerem). Realizacja projektów i programów edukacyjnych. Zajęcia logopedyczne.

10.00 – 11.00 Spacery, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia, wycieczki tematyczne. Zabawy dowolne dzieci na powietrzu lub w sali. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w sali lub na świeżym powietrzu.

11.00 – 11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad – kultura spożywania posiłku, wdrażanie do poznawania różnorodnych smaków.

11.30 – 12.50 Odpoczynek poobiedni na leżakach. Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę – grupy młodsze.

12.00 – 12.50 Zabawy tematyczne, ćwiczenia oraz zabawy utrwalające i rozwijające kompetencje dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, realizowanie zadań w ramach projektów, programów i działań innowacyjnych - grupy starsze.

12.50 – 13.30 Czynności porządkowe, zabawa organizacyjno-porządkowa, zabiegi higieniczne, podwieczorek.

13.30 – 14.30 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym w zależności od warunków pogodowych lub zabawa w sali.

14.30 – 16.30 Praca indywidualna z dzieckiem. Swobodne zabawy, gry dydaktyczne i stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zajęcia w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, prace użyteczno-porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci do domu.