Licznik odwiedzin:        Szukaj  

Strefa Przedszkolaka - Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY CZYNNY JEST W GODZINACH 6.30 – 16.30

PODSTAWA PROGRAMOWA JEST REALIZOWANA        

 W GODZINACH  OD 8.00- 13.30

 

 

Godziny realizacji

Realizowane treści

6.30 -8.30

 1. Schodzenie się dzieci.
 2. Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci

 

Realizacja zadań wynikających z realizacji podstawy programowej

 

Nie mniej niż 1 godzinę

 1. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

 

Nie mniej niż:

 1. 1 godzina – dzieci starsze
 2. 1 godz. i 15 min. dzieci młodsze
 1. Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne

 

Nie więcej niż 1 godzinę

 1. Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalenie zdobytych umiejętności, ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów      i sprzętów.

 

Nie mniej niż 2 godziny

 1. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne.

 

 1. Tworzenie sytuacji wspierających wieloraki rozwój intelektualny
 2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień – zajęcia dodatkowe z instruktorami
 3. Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności
 4. Aktywność własna dzieci
 5. Odbieranie dzieci przez rodziców (opiekunów)

Stałe czynności w czasie pobytu dzieci w przedszkolu

8.15

Śniadanie

1.09.2017 r.

                                    

Data i podpis dyrektora

11.15

Obiad

13.15

Podwieczorek

 

 

Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.