Strefa Przedszkolaka - Programy

Programy obowiązujące w przedszkolu:

1. Program wychowania przedszkolnego/rok szkolny 2020/2021

„Planeta dzieci”, autor Jolanta Wasilewska. Wydawnictwo WSiP.

 

Programy dodatkowe:

  1. Program preorientacji zawodowej „Zawody poznajemy – mądrzejsi się stajemy”
  2. Program wychowawczy „Wychowanie do wartości – wiem, czuję, rozumiem”
  3. Program promujący zdrowie „Żyj zdrowo”
  4. Program promujący bezpieczeństwo „Bezpieczny przedszkolak”