Strefa Przedszkolaka - Programy

Programy obowiązujące w przedszkolu:

1. Program wychowania przedszkolnego/rok szkolny 2019/2020

„Rozwój – Wychowanie – Edukacja”, autorzy Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha. Wydawnictwo Nowa Era.

 

Programy dodatkowe:

  1. Program preorientacji zawodowej „Zawody poznajemy – mądrzejsi się stajemy”
  2. Program wychowawczy „Wychowanie do wartości – wiem, czuję, rozumiem”
  3. Program promujący zdrowie „Żyj zdrowo”
  4. Program promujący bezpieczeństwo „Bezpieczny przedszkolak”
  5. Program rozwijający zainteresowania muzyczne ,,Muzyka — to początek i koniec wszelkiej mowy”