Licznik odwiedzin:        Szukaj  

RODO

25.05.2018r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej  z siedzibą w Elblągu, ul. Słoneczna 14 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Marii Dąbrowskiej;

2) Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 23 im. Marii Dąbrowskiej  w Elblągu jest Pan Jarosław Krupski,  e-mail: jaroslaw.krupski.iod@elblag.eu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu z siedzibą przy ul. Słonecznej 14, 82-300 Elbląg reprezentowana przez: Dyrektora  Joannę Celińską.

 

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Jarosława Krupskiego, e-mail: jaroslaw.krupski.iod@elblag.eu;
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
  3. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu, dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Strona główna     |     Organizacja szkoły     |     Dokumenty szkolne      |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2016 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.