Nasza szkoła benficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 .

Dodano dnia: 27.05.2024

Nasza szkoła stała się benficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 . uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodkow  zycia społecznego stanowiących centrum dostepu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację działań w ramach priorytetu 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł. Całkowity koszt realizowanego w szkole projektu wynosi 15 000 zł. Celem programu jest zakup nowości wydawniczych, wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizacja działań promujących czytelnictwo.

Autor: Magda Rynkiewicz

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa