Organizacja w czasie Egzaminu Ósmoklasisty.

Dodano dnia: 15.06.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W dniach 16-18.06.2020r. odbywają  się Egzaminy Ósmoklasisty.

W tych dniach nie ma nauki zdalnej, oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych.  Świetlica pozostaje zamknięta.

Zbiórka uczniów klas 8 w szkole:

VIII A – 8.15

VIII B – 8.25

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00

Na egzamin zabieramy ze sobą: legitymację szkolną, czarny długopis, butelkę wody, maseczkę i jednorazowe  rękawiczki.

Z uwagi na reżim sanitarny prosimy o zastosowanie się do poniższych wytycznych:

- Na wejściu do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury;

-Usta i nos zakrywamy do momentu zajęcia miejsca w sali;

-Przed wejściem do szkoły obowiązkowa dezynfekcja rąk, odstępy co najmniej 1.5m  od innych osób;

-Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, ani nie tworzą grup przed wejściem do budynku;

-Należy unikać tworzenie się grup osób zdających przed szkołą, oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu, oraz po jego zakończeniu;

-Wszystkie telefony i urządzenia telekomunikacyjne należy pozostawić w domu;

-Po wyjściu z sali egzaminacyjnej  uczniowie rozchodzą się bezpośrednio do domu, a wrażenia po egzaminie przekazują sobie elektronicznie.

 

Rodziców proszę o wyrozumiałość a uczniom życzę powodzenia na egzaminie.

Autor: